10 godina Nemačko-kosovske privredne komore KDWV

Srećan rođendan Nemačko-kosovskoj privrednoj komori KDWV!

izvor: Radio Astra

Logo privredne komore (Radio Astra)

Njemačko-kosovska privredna komora (KDWV) danas slavi 10 godina svog uspiješnog postojanja. KDWV je osnovan 2012. godine uz podršku Njemačke ambasade, sada je jedno od najvećih bilateralnih privrednih komra na Kosovu, koje broji 160 članova, među kojima su mnogi istaknuti članovi koji posluju sa Njemačkom, što čini KDWV najvažnijom tačkom kontakta za njemačko-kosovske poslovne odnose.

Ambasador Jern Rode je ovom prilikom rekao:

„Čestitam KDWV-u na veoma uspiješnom poslovanju, jer doprinosi dovođenju stranih investicija i radnih mjesta na Kosovo. Želeo bih da se zahvalim izvršnoj direktorki Nori Hasani i veoma aktivnim članovima KDWV-a, njenom bivšem i sadašnjem upravnom odboru i osoblju KDWV na njihovom snažnom doprinosu trgovinskim i investicionim odnosima između Kosova i Njemačke – nastavićemo našu podršku KDWV-u i u budućnosti.”

Njemačko-kosovska privredna komora savjetuje potencijalne investitore iz Njemačke i potencijalne kosovske izvoznike u Njemačku, nudi obuku svojim kompanijama članicama, prati privredne delegacije u Njemačku i održava kontakte sa brojnim poslovnim udruženjima u Njemačkoj.