43 godine od studentskih demonstracija, uticale su na odvajanje Albanaca porobljenih u bivšoj Jugoslaviji

Danas, prije 43 godine, organizovane su studentske demonstracije, prvi protesti koji su nasilno ugušena od strane jugoslovenske policije i vojske.

Kosovski studenti su 4. marta 1981. organizovali protest u Prištini za bolje uslove u svojoj menzi, a ovaj protest je bio iskra demonstracija koje su studenti organizovali 11. marta 1981. godine.

Povod ovih studentskih demonstracija bili su skupovi poznati kao „Demonstracije radnika“, na kojima se zahtijevalo oslobađanje zatvorenih studenata.

Ali državni organi su intervenisali svom svojom brutalnošću tokom skupova, a bivša jugoslovenska vojska je okupirala ulice Kosova, uvodeći vanredno stanje, a kasnije i policijski čas na cijeloj teritoriji.

Martovske i aprilske demonstracije 1981. označile su početak odlučujuće prekretnice definitivnog odvajanja Albanaca porobljenih u bivšoj Jugoslaviji.