6.000 policajaca podnijelo tužbe sudovima da traže svoja prava

Plate kosovske policije i naknade za opasnost postale su tema poslednjih dana, posebno posle terorističkog napada u Banjskoj i Zvečanima, gde je ubijen vodnik Afrim Bunjaku. Pošto opozicija nije uspjela da zatraži podršku kosovskoj policiji kroz rezoluciju, premijer Aljbin Kurti je izjavio da su zahtijevi policije prioritet njegove vlade. Ali za njihovu realizaciju bilo je potrebno vrijeme.

Od 2021. godine do sada, oko 6.000 pripadnika Kosovske policije, od 9.000 koliko ova institucija trenutno ima, podnijelo je tužbe sudovima za traženje svojih prava. Ovo je saopštio šef Sindikata kosovske policije Imer Zećiri.

„Sada te tužbe postoje na sudu, možda ima negde oko 6.000 policajaca koji su podneli tužbe. Ukupno ih ima 9 hiljada, ali 6 hiljada je podnelo tužbe“, rekao je Zećiri.

Premijer Aljbin Kurti govorio je danas o zahtijevima policije. On je rekao da su zahtijevi prioritet njegove vlade. Ali za njihovu realizaciju bilo je potrebno vrijeme.

„Ja se lično bavim ovom temom. Osim što nam je potrebno neko vrijeme da izbegnemo greške koje će izazvati razočarenje i žaljenje. Čak i kada smo doneli zakon o platama, trebalo nam je malo više vrijemena nego što smo prvobitno mislili. Međutim, dodatno vrijeme koje smo izdvojili je vrijedelo jer smo minimizirali slijedeće nedostatke što je više moguće. Stoga, ovo mi je prioritet i uvjeravam vas da činim sve što mogu. Policija Republike Kosovo, naši organi bezbijednosti uopšte, su na visini zadatka i nesumnjivo imaju podršku Vlade Kosova. Potrebe, zasluge su jednostavnije, riješenje je složenije i dajte nam još vrijemena da ne napravimo greške ili nedostatke“, naglasio je Kurti.

Ovaj Kurtijev odgovor dolazi nakon neuspjeha usvajanja rezolucije koju je opozicija predložila u Skupštini kojom se traži podrška Kosovskoj policiji.

S druge strane, Vrhovni sud Kosova je dao pravno mišljenje o naknadi dnevnica, 13. plate, povećanja plate za školsku spremu i jubilarne plate u Kosovskoj policiji. Ovu odluku je pozdravio Sindikat policije.

„Ovo pravno mišljenje je pozdravljeno jer je na neki način dalo zeleno svjetlo sudovima da ne oklijevaju, da odlučuju i priznaju vašu 13. platu, školsku spremu i jubilarnu platu jer sve to imamo zakonom garantovano. Mislim da nije moralo da se ide ovako daleko jer ima budžetske troškove i prilično je visok“, rekao je Zećiri.

U međuvremenu, poslanik PDK Rašit Ćalaj je putem društvenih mreža naglasio da pored isplate za opasnost, Kosovskoj policiji treba da budu isplaćene i druge naknade, kao što su: zdravstveno osiguranje, prijevremeno penzionisanje, 13. plata, dodatak na platu za školu. kvalifikacija kao i jubilarna plata prenosi RTK.