Agencija za statistiku Kosova: 42 000 građana napustilo Kosovo u 2021. godine, alarmantne brojke će biti za 2022.

Agencija za statistiku Kosova nedavno je objavila procijenu stanovništva koja pokazuje interesantne statističke podatke o opštoj situaciji u zemlji. U Izvještaju ASK-a pod nazivom „Procijena stanovništva“, koji je redovan godišnji izvještaj, primećuje se alarmantna činjenica: smanjenja stanovništva Kosova tokom 2021. godine.

Na Kosovu živi tačno 24.000 ljudi manje nego prošle godine, dok je sa Kosova izbijeglo 42.000 ljudi, a prošle godine je zabilježeno oko 30.000 rođenih.

Prema ovoj državnoj agenciji, negativan je i međunarodni migracioni saldo Kosova.