Akcija kosovske policije, uhapšeno 10 osoba u sedam gradova

Policijski istražitelji su u višemjesečnom periodu sprovodili istražne radnje, pod sumnjom da su neka lica umješana u kriminalne radnje. Policijske akcije sprovedene su u koordinaciji sa Državnim tužilaštvom.

Danas, 19.09.2023.godine, nakon prikupljanja podataka i pod sumnjom da su osumnjičeni počinili neka krivična dijela, sproveden je sudski nalog za provjere na više lokacija.

U cilju kompletiranja podataka i dokaza o slučaju, Policija Kosova je izvršila provjere na 14 lokacija u gradovima: Priština, Gnjilane, Uroševac, Kačanik, Glogovac, Suva Reka i Dečani.

Tokom današnje policijske akcije uhapšeno je 10 osumnjičenih zbog sumnje da su umješani u krivična djela: „izdavanje blanko ili lažnih čekova i zloupotreba bankovnih ili kreditnih kartica” i „ulazak u računarske sisteme”.

Osumnjičeni su u međusobnoj saradnji, u cilju pribavljanja protivpravne novčane koristi za sebe ili za drugo lice, neovlašćeno koristili bankarske kartice vršeći transakcije, podizanje novca sa bankomata i kupovinu raznih stvari, karticama banaka koje su upravljale da ih kompromituje na različite načine. U ovom slučaju, finansijske institucije (banke) na Kosovu su oštećene za hiljade evra.

Policija je zaplenila različite relevantne dokaze, uključujući kompjutere, mobilne telefone, USB, bankovne kartice, dokumenta, kao i tri pištolja i municiju.

Slučaj se vodi u koordinaciji sa Državnim tužilaštvom.