Ambasade u Prištini uočile više falsifikovanih zahtijeva za vize, pa ih proslijedile policiji

Kosovska policija, odnosno Uprava za istraživanje privrednog kriminala i korupcije, saopštila je da su ambasade u Prištini uputile značajan broj predmeta policiji, a koji se tiču falsifikovanih zahtijeva za dobijanje viza.

Neki od najčešće falsifikovanih dokumenata su sertifikat o nkemačkom jeziku, dokumenti o penzionoj štednji, kao i izvodi iz banke.

Iz Kosovske policije poručuju da je identifikacija takvih dokumenata lako izvodljiva, te da nijedna osoba sa takvim dokumentima ne može proći kroz nijednu ambasadu.

Osobe koje počine ovo krivično dijelo, poručuju iz KP, snosiće poslijedice:

„Oni su registrovani u ambasadama u kojima su aplicirali sa falsifikovanim dokumentima i mogu imati poslijedice u budućnosti za putovanja u inostranstvo“.

Za navedene slučajeve, policija naglašava da je prema kosovskom krivičnom zakonu ovo krivično dijelo definisano pod članom 390 – falsifikovanje dokumenata.

„Ko sastavi falsifikovanu ispravu, promjeni izvornu ispravu u cilju upotrebe te isprave kao originala ili svjesno upotrebi falsifikovanu ili prepravljenu ispravu kao original, kazniće se novčanom ili kaznom zatvora do četiri godine“, poručuju iz policije.