Apel Ministarstvu zdravlja: ​​„Snabdevanje ambulantnih vozila ljekovima“

Nepravilna organizacija ambulanti u kosovskim selima odložila je njihovo zatvaranje.

Ovo je rekla predsjednica Saveza sindikata zdravstva Kosova Tevide Imeri.

Prema Imerijvim riječima, prije nego što se postavi temelj ambulante, dobro je razmisliti o načinu njenog rada, jer je, kako je rekla, bolje da se ambulanta uopšte ne gradi, nego da se gradi a ne obezbijeđuje neophodne usluge.

Imeri kaže da je nedostatak ljekova jedan od glavnih problema sa kojima se suočavaju kola hitne pomoći.

Zbog toga ona poziva Ministarstvo zdravlja da se ozbiljno pozabavi ovim pitanjem.

Što se tiče medicinskog osoblja, predsjednica Sindikata kaže da većina opština nema toliki nedostataka.