Austrija traži radnike sa Balkana, što uključuje i Kosovo

Sa oko 67.000 zaposlenih, glavni grad Beč je jedan od najvećih poslodavaca u Austriji.

Beč je sada u potrazi za novim zaposlenima, a u utorak su predstavljene mogućnosti zapošljavanja pod motom „Radimo u Beču“. Grad je na prvom velikom sajmu poslova predstavljen kao moderan i okrenut budućnosti poslodavac, piše Die Presse.

Nova dostignuća u oblasti zaštite klime i tehnologije, razvoja stanovništva i penzionisanja otvaraju nova radna mjesta. Do 2030. godine postoji posebna potreba za radnicima u tehničkim strukama, kao i u oblasti zaštite klime i obnovljivih izvora energije, kao i socijalnog rada i obrazovanja.

„Opisi poslova u gradskoj upravi Beča su raznovrsni kao i naš grad – od rada na otvorenom do mnogih društvenih, tehničkih i digitalnih oblasti, nudimo klasične i inovativne poslove. Mogućnosti za napredovanje su odlične, uslovi izuzetni“, rekao je gradonačelnik Mihael Ludvig.

Beč takođe traži odgovarajuće kadrove iz oblasti zdravstva, pedagogije, informatike, infrastrukture i bezbijednosti, kao i raznih uslužnih delatnosti.

Kao i druge razvijene zemlje Evrope, i Austrija traži radnike, posebno u regionu Balkana, koji uključuje i Kosovo.