Bankarski sektor obara rekorde na Kosovu u poslednjih šest mjeseci zaradili 67,5 miliona

Bankarski sektor je u prvoj polovini 2022. godine ostvario dobit u iznosu od 67,5 miliona evra, što je najveća vrijednost zabilježena od osnivanja bankarskog sektora za period od prvih šest mjeseci. Ovi podaci su objavljeni u poslednjem izvještaju Centralne banke Kosova.

„Ovaj finansijski rezultat pripisuje se većem rastu prihoda, podržanom ubrzanim rastom kreditiranja, a istovremeno nižem rastu rashoda. Ukupni prihodi dostigli su vrijednost od 168,9 miliona evra, što predstavlja godišnji porast od 11,6 odsto (11,1 odsto pre godinu dana)“, navodi se u izvještaju.

Prema izvještaju CBK-a, glavni doprinos povećanju prihoda su bili prihodi od kamata, koji predstavljaju 71,2 odsto ukupnih prihoda.

„U okviru prihoda od kamata najveći doprinos ovom povećanju imale su naplate po osnovu kamata na kredite, kategorija na koju je uticao značajan rast kreditiranja. Za razliku od prethodnih perioda, prihodi od kamata na sredstva koja se drže u drugim bankama karakteriše prilično visok rast, na koji je možda uticao i rast kamatnih stopa na depozite. Dok je kategorija nekamatnih prihoda pokazala sporiji rast u odnosu na prethodnu godinu, od 13,3 odsto (23,9 odsto u junu 2021. godine), i dostigla vrijednost od 42,1 milion evra, uglavnom kao rezultat naplate naknada i provizija.” navodi se u izvještaju.

Za razliku od prošle godine, prema procijenama CBK-a, ukupni rashodi bankarskog sektora su do juna 2022. porasli za 6,1 odsto (smanjenje od 1,1 odsto u junu 2021.) i dostigli vrijednost od 101,4 miliona evra. Doprinos ovoj razlici je bio povećanje opštih i administrativnih troškova od 8,6 procenata, što uglavnom odražava povećanje troškova osoblja za 11,9 procenata. Ovo povećanje sugeriše povećanje plata zaposlenih u bankarskom sektoru, što može biti korekcija za rast cijena u zemlji.

S druge strane, kategorija nekamatnih rashoda bilježi značajno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu, uglavnom zbog smanjenja rashoda za rezervisanja za moguće kreditne gubitke.

Takođe, prema ovom izvještaju, kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzećima u junu 2022. godine iznosile su 6,1 odsto, 0,2 procentna poena više nego u istom periodu pre godinu dana.