Berba i otkup malina u Župi u punom jeku

U region Župe udaljenog 15 kilometara iznad Prizrena počelo se  sa  otkupom malina ili kako ga sami malinari nazivaju crvenim zlatom.

Posjetili smo najveću zadrugu u ovom regionu ‘’AGRO RED GOLD’’ i u razgovoru sa Ismetom Osmanijem predsjednikom udruženja malinara, otkup je počeo nakon visokih temperatura, jer je malina u fazi zrenja i kako sam kaže zadovoljni su rodom.

Ismet Osmani: predsjednik Zadruge AGRO RED GOLD

‘’Kako su bili loši klimatski uslovi tokom čitavog proljeća,vrlo niske temperature, ipak smo zadovoljni rodom, posebno kvalitetom’’

A da li imaju dovoljno kapaciteta za otkup u hladnjačama Osmani tvrdi da imaju i previše.

‘’Naša poljoprivredna zadruga ‘’Agro Red Gold’’ ima sasvim dovoljno kapaciteta za skladištenje i zamrzavanje malina,oko 220 tona možemo smjestiti’’.

Ove godine je puno radno sposobno stanovništvo otišlo u inostranstvo, kako je stanje sa berbom i beračima?

‘’Za sada ima radne snage ali se već oseća nedostatak’’ kaže Osmani i dodaje.

Na terenu se ide kombijem zadruge

‘’Zadruga ima svoje članove i kooperante u sva sela Župe i Podgore i mi otkupljujemo od njih po utvrđenoj dinamici. Očekujemo dobru cijenu, mada mi ne formiramo cijene. Cijenu kroji globalno tržiste jer je malina berzanska roba. Naravno mi se trudimo da izvučemo što bolju cijenu za naše farmere. Svu malinu izvozimo van Kosova. Jedan mali dio ostavljamo za proizvodnju’’ zaključuje Osmani.

Malina se smrzava u hladnjačama pa tek pakuje

Da ne bi ispalo da smo pitali samo jednog otkupljivača, tragom informacija došli smo i do otkupne cijene

Adem Ademi

Gospodin Adem Ademi vlasnik je hladnjače u Gornjem Ljubinju, a vrši otkup malina i u Siriničkoj Župi gde posjeduje nekoliko hladnjača u selima opštine Štrpce.  

U razgovoru sa Ademijem dobili smo informaciju i po kojim cijenama vrše otkup malina.

‘’Vlasnik sam hladnjače u Gornjem Ljubinju i nekoliko njih u selima opštine Štrpce. Ove godine je rod dobar, ne treba da se žalimo. Vršimo otkup svakodnevno i radimo punom parom. Nedostaje nam radna  snaga za berbu malina. Neki malinari kad im otkupimo malinu traže da im odmah platimo pa smo bili prinuđeni da formiramo cijnu. Za sada je 4 Eura i 20 centi, po kilogramu, i to je  cijena koju smo u mogućnosti da im damo. Individualni malinari su zadovoljni cijenom. Otkup koji vršimo od udruženja malinara zamrzavamo i skladištimo  a ostalu malinu odmah izvozimo’’.

Malina na nadmorskoj visini preko hiljadu metara

Na pitanje imaju li dovoljno kapaciteta za skladištenje maline gospodin Ademi za naš radio  je rekao: ‘’Imamo dovoljno kapaciteta, jer jedan dio zamrznute maline se direktno izvozi pa se dešava slučaj da jednom napunimo hladnjače pa ih prodajemo na svjetskom tržištu a ostatak se čeka na povoljniju cijenu’’.  

Kako se iz razgovora sa otkupljivačima može primjetiti. Ova godina će imati dobar rod i dobru cijenu, dok je za berbu u poslednje dvije godine potrebna radna snaga jer svakodnevno radnosposobno stanovništvo odlazi u inostranstvo,