Bislimi u Pragu: Ove godine nameravamo da podnesemo zahtijev za članstvo u EU

Zamjenik premijera Besnik Bislimi očekuje pozitivne pomake po pitanju vizne liberalizacije, a ovu godinu naziva ambicioznom nakon podnošenja zahtijeva Kosova za članstvo u Savjetu Evrope.

Na sastanku u Pragu, sa ministrom za evropske poslove Češke Republike Mikulašom Bekom i obavjestio o namjeri Kosova da u toku ove godine aplicira za članstvo u EU, nakon 6 godina puta u primjeni važnih dokumenata. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Agende evropskih reformi, navodi se u saopštenju za javnost u sredu.

Uvek treba podsticati pozitivne pomake, gde demokratije pobeđuju“, rekao je Bislimi, pri čemu je izdvojio i besplatno javno obrazovanje na univerzitetskom nivou i pakete za ekonomski oporavak kako bi se izborili sa posledicama pandemije i onih iz rata. u Ukrajini.

Kako se navodi u saopštenju Kabineta potpredsjednika Vlade, bilo je riječi i o suočavanju sa energetskom krizom kao zajedničkom izazovu zemalja na evropskom kontinentu, gde je istaknut cilj prelaska na zelenu i obnovljivu energiju.

Što se tiče pitanja dijaloga, prema Bislimovim riječima, Vlada Kosova ostaje privržena opštem okviru pravno obavezujućeg sporazuma, koji donosi punu normalizaciju odnosa i koji se zasniva na međusobnom priznanju.

Češka predsjedava Savjetom EU do kraja godine.