Bosna i Hercegovina dobija status kandidata za članstvo u EU

Bosna i Hercegovina je zvanično dobila status kandidata za Evropsku uniju.

Šefovi vlada Evropske unije donijeli su ovu odluku danas na sastanku, nakon što je preporuka Evropske komisije stigla u utorak, 13. decembra.

Na sastanku šefova evropskih država istaknuto je da će Bosna i Hercegovina ipak morati da ispuni uslove koji su ranije postavljeni na putu ka EU.

Od vlasti će se i dalje tražiti da sprovedu 14 prioriteta. Među njima su obezbijeđivanje rezultata rada na svim nivoima Koordinacionog mehanizma i unaprijeđenje institucionalnog okvira, uključujući i ustavnu reformu.

Postoje i uslovi za unaprijeđenje funkcionisanja pravosuđa, jačanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i uspostavljanje efikasne koordinacije upravljanja granicom, jačanje zaštite ljudskih prava, garantovanje slobode izražavanja i medija, unaprijeđenje zaštite ugroženih kategorija stanovništva. društva i obezbijeđivanje završetka reformi javne uprave.

Podsjećamo, Evropska komisija traži od Bosne i Hercegovine da ispuni osam prioriteta za političare:

1. Prioritetno davanje saglasnosti na izmjene postojećeg zakona za Visoki savjet sudstva i tužilaštva

2. Usvajanje zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i usvajanje zakona o sudovima Bosne i Hercegovine

3. Da se ​​usvoji zakon o sprečavanju sukoba interesa

4. Preduzeti odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala

5. Odlučno unaprijediti rad na obezbijeđivanju efektivne koordinacije na svim nivoima kapaciteta upravljanja granicom, kao i obezbijeđivanju funkcionisanja sistema azila

6. Osigurati zabranu torture, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja

7. Garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno obezbeđivanjem odgovarajućih sudskih postupaka u slučajevima pretnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima

8. Obezbijediti rezultate u funkcionisanju na svim nivoima mehanizma koordinacije za poslove EU, uključujući izradu i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU.

Uslovi se uglavnom odnose na 14 prioriteta koje je Evropska komisija predstavila 2019. godine, u svom mišljenju o spremnosti BiH da postane zemlja kandidat. /kp/