Budžet za 2024. je usvojen u načelu

Sa 62 glasa za nijedan protiv i uzdržanih, Skupština je u načelu usvojila prijedlog zakona o budžetu za 2024. Posle glasanja, poslanici opozicije su napustili salu, ne učestvujući u glasanju.

Budžet iznosi preko 3,3 milijarde evra.

Nacrt budžeta predviđa da više od milijardu evra ide na subvencije i transfere, preko 850 miliona evra na kapitalne izdatke, preko 800 miliona evra na plate i naknade i blizu 500 miliona evra na robu i usluge.

Preko 90 odsto kapitalnih projekata se prenosi iz tekuće godine.

Glasanju je prethodila duga debata od jutra.

Nakon razmatranja u komisijama, nacrt zakona će biti vraćen Skupštini na drugo čitanje.