Centralna banka Kosova upozorava na smanjenje kamata na kredite

Centralna banka Kosova (CBK) upozorava da će, kako se stopa inflacije usporava i cijene stabilizuju, kamatne stope na kredite takođe početi da padaju.

Sa padom inflacije, očekuje se da će banke postepeno početi da ublažavaju monetarnu politiku – što će uticati na smanjenje realnih kamatnih stopa“, navodi se u pisanom saopštenju CBK dostavljenom Radiju Slobodna Evropa.

CBK, međutim, ne daje detalje o tome za koji procenat mogu pasti kamate na kredite, koje su već premašile 6%. Ova institucija ne precizira ni kada bi inflacija mogla da padne, iako se ranije pominjala druga polovina 2023. godine.

Kamate na kredite počele su da rastu i drugde u svjetu poslednjih mjeseci prošle godine. Ovo se desilo kao rezultat pooštravanja monetarne politike od strane centralnih banaka, zbog visoke stope inflacije.

Kosovo je 2022. godinu završilo sa prosječnom stopom inflacije od skoro 12 %.

Prosječne kamatne stope na kredite, prema podacima CBK-a, porasle su sa 5,8% u februaru prošle godine na 6,5% u istom periodu ove godine.

Uprkos tome, podaci ove institucije potvrđuju da postoji rast porodičnih kredita u bankarskom sektoru.

Na Kosovu trenutno posluje 12 komercijalnih banaka i vrijednost kredita u njima je dostigla preko 4 milijarde evra.

Na osnovu zakona i propisa koji su na snazi, komercijalne banke na Kosovu određuju kamatne stope pojedinačno, na osnovu njihove poslovne politike, i CBK ne može da se mješa sa ostalim bankama.