Ćerim Bajrami: Novi detalji i mogućnosti za popis stanovništva naših građana u dijaspori

Posjetom Agencije za statistiku Kosova (ASK), u razgovoru sa direktorom Avnijem Kastrati, ima novih detalja, napisao je na svom fejzbuk nalogu Bajrami.

Tokom posjete Bajrami zajedno sa potpredsjednikom Skupštine Kosova i poslanikom Bahrimom Šabanijem, u razgovoru sa direktorom i menadžerom ASK-a, objavio na svom nalogu preko face booka, te prijenosimo u cijelosti.

OKO PRIMJEDBI ZA ONLAJN POPIS IZ DIJASPORE

Razgovor sa direktorom Avnijem Kastratijem i glavnim menadžerom oko popisa stanovništva Yllijem Gashijem.

Između ostalih naših pitanja, od mene i p. predsjednika Skupštine Kosova, zastupnika Bahrima Šabanija, prva glavna tema se odnosila na iznošenje primjedbi naših ljudi iz dijaspore, najviše Bošnjaka, ali ne i samo njih, zbog nedostatka rubrika u (kratkom) popisnom onlajn formularu za nacionalnu, jezičku i vjersku pripadnost.

Iznijeli smo da je taj nedostatak za nas neprihvatljiv i ostali do kraja pri tom stavu…

Pojašnjeno nam je od direktora da je ta odluka dugo razmatrana, te da je čak bila u opticaju i verzija da se isto primjeni i na Kosovu. ”Međurodna zajednica za ljude u dijaspori to ne traži”, isrtiče direktor Kastrati. (?!)

Na naše primjedbe da će to izazvati revolt kod svih građana izvam zemlje, direktor je odgovorio da bi formular trebao biti preopterećen mnogim dodatnim detaljima i pitanjima, jer bi za stariju emigraciju s Kosova trebalo upisati još mnogo podataka i o jeziku/cima pa čak i o mnogim nacionalnim pripadnostima.

Normalno, da ni ovo nismo prihvatili…

Gospodin Kastrati je na kraju dodao da postoji mogućnost da se broj dijaspore, etnička i jezička pripadnost izdvoji u ovom formularu po upisanom mjestu porijekla i još po nekim detaljima… Dakle, formular ostaje kako jeste.

Pozivamo sve naše ljude u dijasori da registruju sebe i svoje porodice.

Oni koji mogu, bilo bi najbolje da do 17. maja dođu u svoje kuće ili stanove na Kosovu i registstruju sebe, svoje pododice i svoje nekretnine ovdje.

Također, oni koji su trenutno van Kosova kao turisti, ili privremeno rade u zemljama regije, trebalo bi da se, do trajanja popisa stsnovništva, vrate i uzmu učešća na popis, ili pak da preko prisutnih članova porodice budu popisani.

U slučaju sprečenosti povratka, potrebno je da na vrijeme (odmah) obezbjede onima koji su kod kuće ili u komšiluku, kopije ličnih karata za odrasle a za djecu kopije izvoda rođenih.