Da li se pojavljivanjem na svakih 6 mjeseci za verifikaciju, narušava dostojanstvo penzionera?

Korisnici osnovne starosne penzije i korisnici preijvremenih penzija moraju se jednom u šest mjeseci pojaviti u penzijskom odijeljenju sa odgovarajućim identifikacionim dokumentom.

Penzioneri su jedna od najosjetljivijih društvenih kategorija.

Takođe, korisnici osnovne starosne penzije i korisnici prijevremenih penzija moraju se jednom u šest mjeseci pojaviti u Odeljenjima za penzije sa odgovarajućim ličnim dokumentima.

Ovo je predviđeno zakonom o državnim penzijskim planovima.

Kako prenosi TV Prizreni, penzioner Bajram Arifaj smatra da je ova procedura verifikacije nepotrebna.

Čak i Nezir Bunjaku ovu proceduru vidi kao problematičnu, posebno za one koji nisu u dobroj fizičkoj kondiciji.

Ali da li se to može smatrati povredom dostojanstva za ovu kategoriju, obaveza da svakog mjeseca dokazuju da su živi?

Emerlahu navodi da država mora da stvori posebne mehanizme da dokaže da li je osoba živa ili ne.

Televizija T7 koja je  takođe postavila pitanje Odeljenju za penzije u Ministarstvu finansija, i socijalnog rada i transfera u Prištini, da li će formirati neki poseban mehanizam za riješavanje ovog problema ali nisu dobili adekvatan odgovor. Očigledno je da će se nastaviti sa dosadašnjom praksom.