Dan Ustava Republike Kosovo

Danas se navršava 16 godina od usvajanja Ustava Republike Kosovo.

Ustav Kosova je ratifikovan 09.04.2008 i stupio na snagu 15.06.2008. Ustav je najviši pravni akt koji garantuje osnovna prava i slobode svih građana zemlje.

Većina ovog ustava proizilazi iz Plana bivšeg predsjednika Martija Ahtisarija, čime se daju posebna prava manjinskim grupama i sigurnije okruženje za sve građane Kosova.

Ustav definiše Kosovo kao državu sa neutralnim pogledom na vjeru – član 8. Ima 14 poglavlja i 162 člana.

9. april je zvanično državni praznik na Kosovu, što znači da institucije danas imaju slobodan dan.