Danas je međunarodni dan žena

Ideja da se ustanovi međunarodni praznik potekla je od žene po imenu Klara Cetkin, komunistkinje i borkinje za prava žena.

Ona je to prijedložila 1910. godine na Međunarodnoj konferenciji žena u Kopenhagenu.

Konferenciji je prisustvovalo 100 žena iz 17 zemalja svjeta i one su jednoglasno prihvatile prijedlog.

Na međunarodnom nivou, Dan žena prvi put je obeležen 1911. u Austriji, Danskoj, Njemačkoj i Švicarskoj.

Stogodišnjica obilježavanja proslavljena je 2011, tako da ove godine praktično proslavljamo 111. Međunarodni dan žena.

Sve je ozvaničeno kad su 1975. ovaj dan počele da slave Ujedinjene nacije.

Prva parola koju su 1996. usvojile Ujedinjene nacije glasila je „Slavimo prošlost, planiramo budućnost”.

Međunarodni dan žena postao je povod za proslavu koliko toga su žene postigle u društvu, politici i ekonomiji.

Zbog političkih korijena ovog dana organizuju se štrajkovi i protesti kako bi se ukazalo na još prisutnu neravnopravnost.

Klarina prvobitna ideja nije podrazumjevala fiksni datum.

Taj datum je odabran posle štrajka organizovanog za vreme Prvog svjetskog rata, 1917, kada su Ruskinje zahtijevale „hljeba i mira” – i posle četiri dana, car je bio prisiljen da abdicira, a privremena vlada je ženama dodijelila pravo glasa.

Na Kosovu je Dan žena postao poseban simbol za majke i ćerke. Dobijaju poklone od djece ili supružnika, u znak zahvalnosti i poštovanja.

Danas će biti proslave u Prizrenu od 12 časova povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, te će se organizovati protestna šetnja za veća prava žena i djevojaka i njihov bolji položaj u društvu. Marš će krenuti sa trga Šadrvan.