Danas je svjetski dan voda

22. marta obilježava se Svjetski dan voda, koji je ustanovljen rezolucijom UN u decembru 1992. godine.

Obilježavanjem ovog dana, UN imaju za cilj da povećaju značaj zaštite voda i nedostatka vode za piće u mnogim dijelovima svijeta. Takođe, od 2005. do 2015. godine obilježena je dekada voda. Stoga obilježavanje ovog dana ima veći značaj u ovim godinama.

Prvi Svjetski dan voda obeležen je 22. marta 1993. godine, kako bi se skrenula pažnja na brigu o vodi za piće i apelovala na sve da pomognu u upravljanju i upravljanju resursima vode za piće.

Svake godine na Svjetski dan voda ističu se specifični aspekti vode za piće kao što su: voda za gradove, kvalitet vode, prekogranične vode, voda i kultura itd.

Prema procijenama, do 2025. godine dvije trećine svjetske populacije biće pogođene velikom potražnjom za vodom za piće, piše Kosova pres.

Stručnjaci su procijenili da oko 1,1 milijarda ljudi nema pristup vodi za piće, dok 2,5 milijardi ljudi nema osnovne higijenske i sanitarne uslove.

Prognoze Ujedinjenih nacija su prilično mračne. U njihovom izvještaju se ističe da će se vodni resursi kontinuirano smanjivati zbog rasta stanovništva, zagađenja i klimatskih promjena.