Danas se očekuje poboljšanje u snabdevanju električnom energijom, Ministarstvo privrede formira komisiju, da bi se poboljšala energetska situacija

Kosovo se takođe suočava sa nestankom struje i danas u Petak, 6 sati sa strujom i 2 bez struje.

Portparol KEDS-a Viktor Bužala rekao je za KosovaPres da su ograničenja zasnovana na uputstvima KOSIT-a.

Međutim, Bužala je rekao da se tokom dana očekuje poboljšanje snabdevanja električnom energijom.

Trenutno ima smanjenja, dok se danas popodne očekuje poboljšanje snabdevanja strujom“, rekao je on.

Buzhala je rekao da vlada još nije isplatila sredstva KESCO-u.

KOSTT je juče poslije podne saopštio građanima zemlje da u skladu sa operativnim mjerama i procedurama za balansiranje elektroenergetskog sistema Kosova u uslovima nedostatka snabdevanja predviđenim Mrežnim kodeksom, uputstva za ograničavanje snabdevanja ostaju na snazi do stabilizacije. situacije koja će značiti obezbijeđivanje električne energije neophodne za pokrivanje potrošnje od strane odgovornih operatera na tržištu: Javnog snabdevača (KESCO) i Operatora distributivnog sistema (KEDS), prenosi KosovaPress.

Ministarstvo privrede osniva Tehnički komitet za vanredne situacije kako bi minimizirao poslijedice energetske krize

Ministar ekonomije Artane Rizvanoli je na zadnoj sjednici, osvrćući se na energetsku situaciju na Kosovu, odlučila da osnuje Hitnu tehničku komisiju (KTE) koju čine predstavnici svih relevantnih energetskih institucija.

Ovaj komitet ima za cilj da izradi preporuke za minimiziranje posledica energetske krize.

Na prvom sastanku Tehničke komisije za vanredne situacije, preporučeno je da KEK, u cilju pokrića potrošnje za ovu stvorenu situaciju, obezbijedi Operatoru distributivnog sistema (KEDS) obezbijeđenu energiju, prema uslovima predviđenim Ugovorom o veleprodajnom snabdevanju ( MFSH).

Tehnički komitet ima za cilj da identifikuje mogući uticaj u vanrednoj situaciji na snabdevanje energijom, rad i likvidnost na energetskom tržištu, upravljanje situacijom, kao i preporuku načina da se minimiziraju negativni efekti kako na snabdevanje tako i na tržište tokom vanredne situacije. .

Komitet za vanredne situacije čine predstavnici Ministarstva privrede, Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine, Ministarstva unutrašnjih poslova.

Takođe se sastoji od Regulatorne kancelarije za energiju (ERO), Nezavisne komisije za rudnike i minerale (KPMM), Kosovskog autoriteta za konkurenciju, Kosovske energetske korporacije, Operatora prenosnog i tržišnog sistema (KOSTT), Operatora sistema distribucije (KEDS). ) i dobavljač univerzalnog servisa (KESCO). Preneo je Telegrafi.