Danas se razmatra Nacrt zakona o cijeni ljekova

Komisija za zdravstvo i socijalnu zaštitu održaće danas sjednicu na kojoj se očekuje načelno razmatranje Nacrta zakona o cijeni ljekova.

Na sastanku, čiji je početak predviđen u 10.00 časova, na dnevnom redu su ukupno četiri tačke.

Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda;

2. Usvajanje zapisnika sa sastanaka od: 22.02.2023. i 27.02.2023.

3. Načelno razmatranje Nacrta zakona br. 08/L-220 za cijenu medicinskih proizvoda;

4. Razno.

Inače, pre nekoliko dana na sjednici Vlade odobren je Nacrt zakona o cijeni ljekova, kojim se utvrđuju cijene ljekova za licencirane distributere ljekova na veliko i malo, predstavnike nosilaca odobrenja za lek i javne ustanove u Republici Srbiji. Kosovo.

Ministar zdravlja Arben Vitia je na konferenciji za novinare rekao da će direktni korisnici ovog zakona biti građani Republike Kosovo, koji će biti zaštićeni od visokih troškova za ljekove i druge medicinske proizvode po nepristupačnim cijenama, koje kao za poslijedicu su sve ove godine imale svoje osiromašenje. Podaci iz zvaničnih izvještaja govore da od ukupnih izdataka za zdravstvo oko 39 %, čine rashodi ili plaćanja iz džepa građana“, rekao je on.