Danas skupštinska rasprava o dijalogu Kosovo-Srbija

Skupština Kosova danas održava plenarnu sjednicu na kojoj će se održati parlamentarna rasprava o dešavanjima u dijalogu između Republike Kosovo i Republike Srbije.

Sjednica počinje u 12 časova.

Premijer Aljbin Kurti je na sjednici Skupštine Kosova 2. februara ukazao na šest uslova da bi se prihvatilo formiranje Zajednice opština sa srpskom većinom. Prema njegovim riječima, ne bi trebalo da ima izvršna ovlašćenja i da se primjenjuje nakon konačnog dogovora.

„Prvo: Udruženje mora biti u skladu sa Ustavom i zakonima koji su na snazi u Republici Kosovo. 2. Udruženje ne može biti jednonacionalno, mora da promjeni naziv, ne može da nosi nikakvu javnu ili izvršnu vlast, i samo mora da služi horizontalnoj saradnji opština u skladu sa Ustavom i Zakonom o samoupravi, Poglavlje 5. “, rekao je Kurti.

Zatim je zatražio da se prava manjina naprave na principu reciprociteta, podrazumevajući ovde da svako pravo Srba na Kosovu treba da bude i za Albance u Srbiji.

„3. Prava nacionalnih manjina i relevantni mehanizmi zaštite treba da ojačaju princip reciprociteta između dvije države i da uzmu u obzir evropske standarde i modele“, rekao je Kurti, računajući i treći uslov.

Takođe, kao uslov je naveo gašenje nelegalnih struktura na sjeveru i prihvatanje Srbije povelje UN za međudržavne odnose i neometanje apliciranja Kosova u Evropsku uniju.

„4. Pre odluke Udruženja, ilegalne strukture Srbije na sjeveru su ugašene i svo nelegalno oružje predato. 5. Udruženje je deo konačnog sporazuma i sprovodi se nakon međusobnog priznavanja. I tek pošto je prihvatila principe povelje UN u međudržavnim odnosima sa Republikom Kosovo i 6. Predsjednik Srbije povlači pisma upućena pet država članica EU i ostalima zbog neprihvatanja primjene Republike Kosovo. za članstvo u Evropskoj uniji, što takođe predstavlja kršenje istog sporazuma Tači-Dačić od 19. aprila 2019. godine“, rekao je Kurti