Dijaspora povećava ulaganja i investicije na Kosovu

Tokom ove godine, kosovska dijaspora ne samo da je nastavila, već je i povećala doznake koje šalje ili ulaže na Kosovu. Poslijednji podaci Centralne banke Kosova pokazuju da je povećan iznos poslatih doznaka. Samo u januaru ove godine njihova vrijednost dostigla je 83,8 miliona evra.

Ulaganja dijaspore i podrška Kosovu i dalje su velike. Njihova ulaganja su uglavnom u nekretnine, ali ne zanemaruju ni razvojne projekte.

Poslijednji podaci Centralne banke Kosova ukazuju da je u januaru ove godine vrijednost doznaka iz dijaspore dostigla iznos od 83,8 miliona evra, dok su u januaru 2022. godine doznake iznosile 70,5 miliona evra. U elektronskom odgovoru Radio Kosova, Kuštrim Ahmeti iz CBK-a je rekao da preliminarne procjene ukazuju na povećanje doznaka od 18,9 odsto za 2023. godinu.

U međuvremenu, ekonomski ekspert, Safet Gergjaliu, rekao je za Radio Kosovo da država treba da stvori bolje mogućnosti, tako da se doznake i investicije dijaspore preorijentišu za razvojne projekte privrede zemlje.

„Nemam problem samo sa nedostatkom stranih investitora, imam problem sa nedostatkom investicija iz dijaspore. Dijaspora šalje doznake, vrijeme je da se ta sredstva preorijentišu da se ne procjene uvek istrošenim, već da budu spremni da trud dijaspore bude u korist razvoja, da stvara nove države rada, stvaranje proizvodnje, inovacije, poboljšanje plana plaćanja, poboljšanje imidža Kosova, jer postoji šansa, sve smo siromašniji“, rekao je Gergjaliu.

Prema CBK-u, zemlje iz kojih se šalje najviše doznaka su one sa njemačkog govornog područja – Njemačka i Švicarska, a slijede SAD, Italija, Austrija, Francuska itd.