Direktorijat za kulturu, omladinu i sport opštine Prizren objavila je drugi poziv za finansiranje projekta

Opština Prizren je putem svog zvaničnog sajta objavila da je Uprava za kulturu, omladinu i sport objavila drugi poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija.

Sve nevladine organizacije registrovane u Republici Kosovo i pojedinci koji deluju u opštini Prizren, čiji je program rada usmeren na oblast kulture, omladine i sporta, a koji obuhvataju aktivnosti koje se sprovode u ovoj opštini, mogu da se prijave za finansijsku podrška.