Djeca idu u školu sa navikom da koriste telefon

Merita Jonuzi iz Ministarstva prosvjete navela je da je ova ustanova izradila administrativno uputstvo radi zaštite pristupa djece Internetu.

Ona je navela da roditelji, nastavnici i institucije treba da budu zajedno u ovom izazovu sa onlajn opasnostima, kako bi dijeca bila na pravi način edukovana za pozitivno korišćenje interneta.

Prema riječima Jonuzijeve, MONT je sarađivao i sa spoljnim partnerima za obrazovanje dijece, ali, kako je rekla, dijeca idu u školu sa navikom da koriste telefon od kuće.

„Sarađujemo sa mnogim partnerima jer, danas ili nikada, moramo ojačati svoje redove da bismo bili u okviru svačijeg oprijedeljenja da zaštitimo našu dijecu od mnogih opasnosti sa kojima se suočavamo. S druge strane, tu su i aktivnosti obuke i promocije, podizanje svjesti, ne samo o Ministarstvo prosvjete, već i o partnerima“, rekla je ona.

Jonuzi je naglasila da su vođene brojne rasprave sa mnogim akterima o ovom pitanju, a prema njenim riječima, rizici na internetu su ogromni.

„… Današnja dijeca su izložena velikim rizicima i enormno ga koriste i idu u školu sa kulturom korišćenja telefona, što je izazov i školi i svima ostalima“, rekla je ona.

Psihijatar Mimoza Šahini je takođe komentarisala vezu između internet obrazovanja djece i njihovog pristupa školama. Prema njenim riječima, škola nije kriva za ponašanje djece na internetu.

„Tinejdžerke u romantičnim vezama teraju da se fotografišu, prijeti im se ‘ako se ne fotografišu biće uništene’. Naročito u pubertetu kada je zrelost za razumjevanje romantične veze na početku i za očuvanje veze objavljuju se i mnogi dječaci koriste fotografije da ih ucijenjuju. Nemojte samo rijeći dječaci jer ima i djevojčica koje to rade. U školi ima učenika koji namjerno snimaju video-snimke kako bi degradirali imidž nastavnika. Svaki put kada se postavi snimak učenika koji tog mjeseca izvlače nastavnika iz kontrole, u učionicama se povećava nivo nasilja da bi se imitirao taj snimak i razbio što više video-snimaka gde su nastavnici neobrazovani i rade neprimerene radnje“, rekla je.ona.

Prema njenim riječima, TikTok ima publiku među mladima veću popularnost jer „tu su izazovi i mladi ih vole“. Ona je rekla da je dvoje albanske djece umrlo praveći “izazove” na društvenim mrežama.

Ona je rekla da roditelji treba da se edukuju, jer nisu pravi model djeci za pristup telefonima.

„Roditelji moraju biti obrazovani. Uvjek smo skloni da krivimo školu, ali djeca nemaju dobre uzore kod kuće za telefone. Kada zadam roditeljima da na sat vremena sklone telefone, djeca dobiju model da ima vremena za razgovor. Mnogi roditelji se žale da deo posla radimo kod kuće”, rekla je ona i dodala da se od djece traži da urade nešto što sami roditelji nisu u stanju da to urade.

Šahini je negirala da u školama nije urađeno dovoljno za obrazovanje o upotrebi tehnologije.

U međuvrijemenu, Labinot Salihu iz Savjeta roditelja Kosova rekao je da Ministarstvo prosvjete i opštinske uprave treba da promjene situaciju.

„Ako idete u škole, situacija se nije promjenila, naprotiv, pogoršava se. Što se tiče korišćenja interneta i bezbijednosti interneta, situacija u školama se ne mijenja. U škole u ​​opštini Priština internet je uveden bez ikakvih bezbijednosnih mjera. Ko preuzima odgovornost da velika škola sa tri hiljade učenika u opštini Priština ima isti internet kao kod kuće, bez ikakvih ograničenja“, rekao je on.

„Škola nije sredina u kojoj se djete samo obrazuje. Škola je sredina u kojoj djete odrasta. Ministarstvo prosvjete nije implementator, ono je kreator politike. Zašto postoji Savjet roditelja? Da bi bili aktivni u poboljšanju života svoje djece. Ne mogu da čekaju samo od nastavnika i Ministarstva, moraju biti aktivni. Savjet roditelja je stvoren da usaglasi i podrži školu u stvaranju zdrave dinamike za djecu“, odgovorio je Šahini.