Dobra snabdevenost poljoprovrednim proizvodima i visoke cijene na pijacama u Peći i Prizrenu

Inflacija i ratovi imali su značajan uticaj na porast cijena poljoprivrednih proizvoda na Kosovu. Cijene su drastično porasle, ali i pored toga, na pijacama i dalje možemo pronaći sve potrebne proizvode. Kakva je situacija u Peći i Prizrenu sa snadbevenošću pijaca i cijenama pokušali smo da saznamo i od građana i od nadležnih institucija.

Direktorka opštinske inspekcije u Peći, Edonjete Beriša kaže za Radio Peja da su zahtijevi potrošaća na pijacama uglavnom zadovoljeni.

„Izlazeći na teren uočili smo da su zahtijevi potrošača na zadovoljavajućem nivou u pogledu artikla koje traže. Tokom inspekcija koje smo uradili na našim pijacama opštine Peć, najtraženiji artikli potrošača su sezonsko voće i povrće, odnosno razni artikli, koji se koriste za svakodnevnu potrošnju“, kazala je Beriša.

Jedan od onih koji često posjećuje piijacu je i Meto Bećiri iz Gornjeg sela. On za Radio Astra kaže da je voće artikal koji se najviše uvozi i prodaje na pijacama.

„Naša pijaca je najviše snabdevena uvozom voća, jer voće pretežno uvozimo i ne znamo porijeklo odakle dolazi. Poskupeli su proizvodi sa zelene pijace i to 20% od prošle godine“, rekao je Bećiri.

Ima i onih koji dosta poljoprivrednih proizvoda dobijaju iz svojih bašta, Bosiljka Vukanić iz Goraždevac jedna je od njih. U svojoj bašti sadi povrće, ono što ne može da prizvede kupuje na pijaci.

“Što se tiče poljoprivrednih proizvoda, većinu njih sadimo sami. Ono što nismo u mogućnosti da posejemo, kupujemo u gradu. Uglavnom je to voće koje nismo, jer mi to volimo kući da jedemo, to su na primer, banane, kivi, jagode, ono što je u sezoni u tom trenutku”, kazala je Bosiljka.

Ekipa TV Prizreni pitala je građane Prizrena za mišljenje o cijenama na pijacama. Ono što je istaknuto u njihovim odgovorima, to je ogroman rast cijena.

„Pogoršalo se stanje, kao da smo u ratu u Palestini i ratu u Ukrajini, tako i mi ovde živimo sa cijenama, povećanja su i do 90 odsto, ovo je katastrofa. U poređenju sa platama, posotoji veliko povećanje cijena. Kažu da je inflacija porasla 5-6 odsto, ali to nije tako“, kazali su sagovornici za TV Prizreni.

Seoska domaćinstva uglavnom sade poljoprivrende proizvode, dok ljudi koji žive u gradovima uglavnom sve kupuju. Snabdevenost na pijacama je uglavnom dobra, ali su cijene drastično više u odnosu na prethodni period.