Dodeljene nagrade za “Najbolje prakse u primjeni Zakona o upotrebi jezika”

Kancelarija povjerenika za jezik u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) petu godinu zaredom dodelila je nagrade „Najbolje prakse u primeni Zakona o upotrebi jezika“. Dobitnici nagrada su Budimir Ničić, novinar Medija centra u Čaglavici, Lindite Rugova, dekanka Filozofskog fakulteta u Prištini, Opština Štrpce, Istok i Uroševac, kao i NVO Nevo koncepti.

Problem nepoštovanja Zakona o upotrebi jezika na Kosovu je izražen godinama, a najčešće u institucijama koje su inače dužne da ga poštuju. Srpski, kao i albanski je službeni jezik na Kosovu, međutim, na događajima koje institucije organizuju često nema prevoda, na šta ukazuju prije svega mediji.

Medija centar je poslijednjih mjeseci više puta ukazivao na ovaj problem. Novinar Budimir Ničić istakao je da su mediji “najveći šampioni u trpljenju i suočavanju sa problemima koji se odnose na nepoštovanje jezika”.

“Mi iz Medija centra se često obraćamo Kancelariji povjerenika za jezik i mislim da to treba svi da rade i građani, mediji, novinari kao i predstavnici civilnog društva. Na primjer u opštini Priština, tamo nemate ni jedan natpis na srpskom jeziku, kao ni formular, i kada ode neko ko ne razumije albanski on zatraži pomoć od ljudi koji čekaju i uvjek ima dobrih ljudi koji pomognu da se ispuni formular ili da se preda zahtijev, ali to nije riješenje. Mora problem sistemski da bude riješen”, rekao je on.

Dragana Kevkić predstavnica Opštine Štrpce je kazala da joj je velika čast, posebno jer treću godinu zaredom opština Štrpce dobija nagradu.

“Razlike između nas u jeziku, posebno poslijednjih godina, se sve više izražavaju i nažalost svih nas sve više razdvajaju. Ovo je samo još jedan podstrek da i u budućnosti što više, bolje i efikasnije gradimo naše međuljudske odnose”, rekla je ona.

Šef Misije Oebsa na Kosovu Majkl Devenport mišljenja je da će Kosovo uskoro ostati bez radne snage, kada su prevodioci u pitanju jer, kako je rekao, “prevodioci koji rade na Kosovu približavaju se dobi za penziju”.

“Učenje jezika dugih je vitalno za komunikaciju. Od presudnog značaja je da doprete do druge zajednice i da je razumjete ali uskoro ćemo se na Kosovu suočiti sa dramatičnim nedostatkom osoblja ukoliko se ne uradi više na učenju barem dva zvanična jezika na Kosovu. Ubijeđen sam da velika promjena vlade preko strategije obrazovanja koja treba biti sprovedena i odgovarajuće finansirana širom Kosova pomoći ukoliko želimo da školujemo, obučimo i inspirišemo novu mladu generaciju koja će biti sposobna da pruži kvalitetan prevod u budućnosti”, dodao je Devenport.

Poverenik za jezike Slaviša Mladenović je naveo da bi želeo da dobitnici nagrada nastave istim ritnom i da se bore za jezička prava na Kosovu.

“Veliki broj institucija koje nadgleda Kancelarija poverenika za jezik ne sprovodi u potpunosti Zakon o upotrebi jezika. Mnogi prtethodni dobitnici nagrada su u poslijednje vrijeme svoju performansu značajno pogoršali”, istakao je on.

Nagrade “Najbolje prakse u primjeni Zakona o upotrebi jezika” dodeljene su u hotelu Svis Dajmond u Prištini.