„DokuFesti” jača dokumentarni film kao nastavno sredstvo u školama

Edukativni program u okviru međunarodnog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma „DokuFest“, „DokuLab“, dokazao se u pripremi novih generacija filmskih stvaralaca. Mnogi od filmova mladih reditelja koji su pohađali  nastavu ovog  programa  biće pomoćni materijali za nastavne jedinice u višim srednjim školama. „Školski i dokumentarni film“ je program koji jača dokumentarni film kao nastavno sredstvo.

Osim prenošenja narativa, događaja, priča ili razmišljanja o nekom pitanju, misija filma ide dalje. Programom „Školski i dokumentarni film” dodat je i obrazovni aspekt. Kratkim dokumentarnim filmovima na platformi „Digitalna biblioteka nastavnika“ „DokuFesta“ cilj je unaprijeđenje znanja učenika. Radi efikasnosti u praksi ovog oblika nastave, dva puta mjesečno biće organizovana radionica za korišćenje audiovizuelnih sredstava u nastavi, sa ciljem osnaživanja nastavnika u ovom pogledu.

„DokuLab“, edukativni program u okviru međunarodnog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma „DokuFest“, dokazao se u pripremi novih generacija filmskih stvaralaca. Mnogi od filmova mladih reditelja koji su pohađali nastavu ovog programa biće pomoćni materijali za nastavne jedinice u višim srednjim školama.

Erol Bilibani, lider “DokuLaba”, rekao je da će film biti dodatno sredstvo u nastavnom smislu.

„Nastavnik bira film sa platforme, zatim se filmovi povezuju za nastavne jedinice. Radni list je vezan za temu učenja. Nastavnici u svom planu rada imaju prostor gdije mogu da pronađu materijale na internetu, kako ne bi gubili vreme, pronašli video snimke i druge stvari koje mogu biti problematične u obradi teme, čak i osjetljive. Ovo pripremaju sami nastavnici“, rekao je Bilibani.

Kako bi nastavnici imali pristup svojoj filmoteci, 11. decembra prošle godine potpisan je memorandum o saradnji između organizacije „DokuFest” i Ministarstva prosvjete, nauke, tehnologije i inovacija. Ima za cilj da podstakne i podrži nastavnika u korišćenju audiovizuelnih sredstava, u ovom slučaju filmova, u planiranju i razvoju obrazovnog procesa.

Nije nova forma za nastavnike da primenjuju digitalnu biblioteku u nastavi, kao i obuku nastavnika o tome kako da je koriste. Ali radionica „Korišćenje filma u učionici” je prva aktivnost  memoranduma sa Ministarstvom.

„Ovo je deo programa koje već duže vrijeme radimo u obuci nastavnika za korišćenje filmova u nastavi i u primjeni digitalne biblioteke koju smo razvili u okviru programa ‘DokuLab’. Sada kada smo potpisali sporazum sa Ministarstvom prosvjete, ovo je prva radionica koja će se pridržavati i poštovati tačke sporazuma koji imamo sa institucijom“, rekao je Bilibani.

Prema njegovim riječima, značajan broj nastavnika koristi film u učionici za nastavne jedinice.

„Već nekoliko godina treniramo. Do sada imamo bazu podataka od oko 250 nastavnika koji koriste film u učionici. Ovo je deo napretka u nastojanjima Ministarstva prosvjete i nauke da učenje učini zanimljivijim, dostupnijim učenicima. Mi smo partneri gde nudimo korišćenje platforme ‘Digitalna biblioteka nastavnika’, koja je dostupna nastavnicima svih škola na Kosovu“, rekao je Bilibani.

Kada je potpisan memorandum između ministra prosvjete Arberie Nagavci i direktorke „DokuFesta” Linde Lula-Gaši, Ministarstvo prosvjete je napisalo da „predviđa razvoj alternativnih i modernih programa nastave i učenja kroz preplitanje umjetnost i mediji, omogućavajući učenicima da kreiraju i proizvode medijske materijale, prototipove vijesti i digitalne školske časopise“.

Platforma obuhvata didaktičke materijale za korišćenje filma u nastavi po školskom planu i programu. Obuhvata 157 filmova i 115 radnih listova koji imaju za cilj razvijanje kritičkog mišljenja i praktične strane procesa učenja. To su uglavnom društvene teme sa fokusom na ljudska prava.

Popunjavanjem virtuelnog formulara gde su potrebni osnovni lični podaci, kao i škola u kojoj pojedinac radi, razred i predmet, kandidat se prijavljuje za pristup digitalnoj biblioteci sa filmovima. Postoje rubrike sa svim školskim predmetima iz oblasti društvenih i prirodnih nauka, kao i nastavne oblasti kao što su “Društvo i životna sredina”, “Medijsko obrazovanje” i “Život i rad”.

Filmovi se biraju za svaki predmet, uz priloženu informaciju o tome kojem času je film posvećen i temama koje obrađuje. Uz to je i kratak rezime filma. Uz svaki je priložen nastavni listić koji su izradili nastavnici. Sadrži opis filma, naziv nastavne jedinice, predviđene ciljeve i ishode učenja.

Prema nastavnom listu, nakon filma slijedi diskusija publike, u ovom slučaju učenika u razredu. Cilj je da se film sagleda kritičkim okom i da reflektuje i posvjeti se sagledavanju lokalnog problema u globalnom kontekstu, kao i preduzimanju akcija koje utiču na društvo. Zatim se dijele pogledi i osjećanja. Tačke za diskusiju i druge aktivnosti definisane su u radnim listovima.

Postoji posebna sekcija sa filmovima za niže srednje škole, kao i za platformu „Virtuelna učionica“ koja je posvjećena ovom nivou.

Za razvoj veština oko ovog dijela i ne samo, „DokuFest” podstiče profesore srednjih škola koji predaju predmete društvenih i prirodnih nauka da učestvuju u jednodnevnim radionicama. Održaće se po dvije radionice svakog mjeseca. Prvi ciklus se održava 3. i 10. februara.

Prema riječima Erola Bilibanija, radionica se održava u saradnji sa Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Prištini i sa nastavnicima koji su spremni da budu treneri. O projektu „Školski i dokumentarni film” rekao je da on postoji godinama.

„Školski i dokumentarni film je naš program više od deset godina koji se manifestovao u različitim oblicima sve do 2017. godine, kada smo počeli da primjenjujemo metodologiju obuke nastavnika za korišćenje filma kao dodatnog alata koji im pomaže da se nose sa nastavna jedinica koja nema dovoljno informacija“, rekao je Bilibani.

Postojeći materijali na platformi „Digitalna biblioteka nastavnika” uglavnom su nastali tokom pandemije, kada se potreba za njima pojavila u razvoju nastave na daljinu. Međutim, namjerava se proširiti katalog naslova filmova i radnih listova. Prema podacima „DokuFesta” do sada se ovaj oblik rada praktikuje u školama u 17 opština širom zemlje.

Tamo se najavljuje da će „projekat koristiti i Priručnik za korišćenje filma u učionici na srpskom i turskom jeziku, koji je nastao kroz dosadašnju saradnju sa projektom ’Ljudi u nevolji’”.

„DokuFesti“ će proširiti sistematsko stručno usavršavanje nastavnika srpskog jezika na korišćenje filmskog materijala u nastavi prenosi KOHA.