Ekonomska kriza: Preko 9% manje registrovanih kompanija u odnosu na 2021

Agencija za statistiku Kosova u svom izvještaju „Statistički direktorijum privrednih preduzeća na Kosovu za treći kvartal (K3) 2022. godine“ pokazuje da je registrovano ukupno 2.722 preduzeća.

Prema podacima ovog izvještaja, u odnosu na K2 ove godine bilježi se pad od 4% registrovanih preduzeća, dok je u istom periodu prošle godine zabilježen pad od 9,8% (K3, 2021).

Prema ovom izvještaju, najpoželjnije ekonomske aktivnosti u ovom periodu su uglavnom bile: trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila, motocikala sa 543 registrovana preduzeća (19,9%); Proizvodnja sa 345 registrovanih preduzeća (12,7%); Građevinarstvo sa 306 registrovanih preduzeća (11,2%); Stručne, naučne i tehničke delatnosti sa 281 registrovanim preduzećem (10,3%); Usluge smještaja i ishrane sa 276 registrovanih preduzeća (10,1%).

„Međutim, prema kategoriji zaposlenih u preduzećima registrovanim u ovom kvartalu, proizilazi da: sa 1 do 4 zaposlena ima ukupno 2.650 registrovanih preduzeća (97,4%); sa 5 do 9 zaposlenih ima 60 (2,2%); sa 10 do 19 zaposlenih 10 registrovanih preduzeća (0,4%); sa 20 do 249 zaposlenih bila su registrovana 2 preduzeća (0,1%); dok u kategoriji sa 250 i više zaposlenih nema registrovanog preduzeća u ovom kvartalu“, navodi se u izvještaju.

Sa druge strane, po geografskom obimu, registrovana preduzeća se nalaze uglavnom u Prištini, zatim u Prizrenu, Uroševcu, Gnjilanu i drugim opštinama.

„Što se tiče geografskog obima registrovanih preduzeća na opštinskom nivou, kao iu svakom kvartalu, dominira opština Priština sa 824 registrovana preduzeća (30,3%); Prizren sa 223 registrovana preduzeća (8,2%); Uroševac/Ferizaj sa 217 registrovanih preduzeća (8,0%); Gnjilane sa 148 registrovanih preduzeća (5,4%); Peć sa 130 registrovanih preduzeća (4,8%); i Đakovica sa 126 registrovanih preduzeća (4,6%). Dok ostale opštine imaju manji broj preduzeća registrovanih u ovom kvartalu“, navodi se u izvještaju.