Ekonomske barijere na Kosovu i dalje predstavljaju izazov za preduzeća

Uprkos otkazivanju sastanka dve vlade Kosova i Albanije, privredni predstavnici koji govore za Radio Kosovo kažu da uprkos zajedničkim sastancima, ekonomske barijere za Kosovo i dalje predstavljaju izazov za preduzeća.

Predsjednik Privredne komore Kosova Ljuljzim Rafuna, govoreći za Radio Kosovo, kaže da se kosovska preduzeća i dalje susreću sa mnogim preprekama u poslovanju između Kosova i Albanije.

„Do sada su sklopljeni mnogi ugovori, a efekti su skoro minimalni ili, u najmanju ruku, izostali. Imamo mnogo prepreka u poslovanju između Kosova i Albanije, mnogo administrativnih i neadministrativnih procedura, da zaista 2023. godine nema smisla da bude na snazi“, rekao je Rafuna.

Rafuna kaže da bi bio srećan da postoji sporazum koji zajedničke ekonomske odnose podiže na novi nivo.

„Da pređemo na sistem poreza na dodatu vrijednost, sistem koji je evropski, kada između naše dvije zemlje prilikom uvoza i izvoza nemamo carinu, imamo samo porez na dodatu vrijednost, a zašto ne bismo prešli u potpunosti u ujedinjenju. poreza na dodatu vrijednost, zašto roba Tirana-Priština ne bi cirkulisala kao od Tirane do Sarande ili od Prištine do Prizrena, zašto bi i dalje bila podvrgnuta klasičnim carinskim procedurama, kada mi nemamo carinu“, dodao je on.

U međuvremenu, predstavnik privrede Agim Šahini kaže za Radio Kosovo da ne bi trebalo da postoji birokratska barijera za razvoj poslovanja u obe zemlje.

„Trgovinska razmjena može još više da poraste ako naše dvije vlade primjene do sada postignute sporazume i eliminišu dvostruko oporezivanje, necarinske i tarifne barijere koje su nepotrebne. Sve ovo će pomoći da relevantna dokumentacija privrednih subjekata Kosova i Albanije počne i bez ovjere, bez apostilnih pečata, koji su skupi i zahtijevaju vrijeme“, rekao je Šahini.

Predsjednik AKB-a Šahini kaže da je tretman albanskih preduzeća na Kosovu mnogo bolji nego tamošnjih kosovskih preduzeća.

„Mi smo glasniji od onih u Albaniji, sveobuhvatniji smo u institucijama i one su eliminisane. U Albaniji vjerovatno ne postoji velika spremnost privrednih organizacija da podrže biznis, što je dovelo do toga da imamo povremene, ali ne i nepremostive probleme. Kosovari su fokusirani u Albaniji na turistički sektor, dok su albanski biznisi na Kosovu u gotovo svim oblastima, više od 600 aktivnih moćnih albanskih biznisa“, rekao je on.

Ekonomisti ocijenjuju da obije vlade treba da učine mnogo da ovi sastanci zažive u praksi, a ne da ostanu samo kao zajednička slika. Sa dosadašnjih sastanaka dveju vlada potpisan je 41 bilateralni, međuresorski i međuinstitucionalni sporazum, dok se na sastanku koji je zakazan za danas trebalo da bude potpisano još 13.