Evropski parlament će sutra glasati o vizama za Kosovare, koji je slijedeći korak?

Evropski parlament će 18. aprila ove godine glasati za liberalizaciju viza za Kosovare.

Ovo će ujedno biti i konačno glasanje o ukidanju viza.

Sutrašnji razvoj u EP dolazi nakon što je nacrt dnevnog reda odobren na Konferenciji predsjednika koja funkcioniše u okviru Evropskog parlamenta.

Nakon glasanja 18. aprila, odluku o slobodnom kretanju Kosovara u zemljama EU potpisaće predstavnici institucija EU; Evropska komisija, Evropski savjet i Evropski parlament.

Nakon toga preostaje objavljivanje odluke u Službenom glasniku EU, kojim se utvrđuje datum stupanja na snagu odluke.

Holandski poslanik u Evropskom parlamentu Thijs Routen je bio taj koji je predložio da se pitanje liberalizacije viznog režima stavi na glasanje.

Pre EP, Savjet ministara Evropske unije glasao je za liberalizaciju viznog režima za Kosovo 9. marta, rekavši da se slobodno kretanje Kosovara može desiti od 1. januara 2024. godine.

Podsjećamo, blok je prije nekoliko dana saopštio da je odložio operacionalizaciju ETIAS sistema za 2024. godinu, iako se očekuje da on stupi na snagu 1. novembra ove godine.

Međutim, u odluci o vizama za Kosovo se kaže da će, ukoliko ovaj sistem ne stupi na snagu do novembra ove godine, ukidanje viza za Kosovare postati realnost 1. januara 2024. godine.

Kako funkcioniše ETIAS?

ETIAS je evropski sistem za odobravanje putovanja i informacije.

Ovaj sistem – potpuno elektronski – omogućava provjeru podataka građana trećih zemalja, kojima nije potrebna viza, za ulazak u šengenski prostor.

Zahtijeva ime, zemlju rođenja, pol, nacionalnost i svako ko popunjava obrazac mora da ima pasoš, imejl i kreditnu karticu da bi izvršio simbolično plaćanje za ovaj dokument.

Odobrenje za putovanje se izdaje brzo i automatski, osim ako postoji sumnja u suprotno.

Važeći ETIAS dokument zatim pregleda granična policija zemlje, koja donosi konačnu odluku o potencijalnom ulasku putnika u zemlju šengenskog prostora.