GAP tabela: Dragaš i Srbica vode sa nejednakošću u platama prema ženama

Opština Dragaš prednjači od svih opština na Kosovu sa najvećom nejednakošću u raspodijeli budžeta u platama.

Samo 17,2% od ukupnog budžeta u Dragašu se raspodijeljuje ženama.

Druge najgore su opštine Srbica, gde se veoma malo budžeta izdvaja za žene.

Tri opštine koje predvodi LDK, Kosovo Polje, Priština i Peć najbolje stoje u ovom pogledu. 67,6% je raspoređeno na žene budžeta u Kosovu Polju, dok je u Prištini 64,4%.

Podatke je objavio Institut GAP.