Guverner CBK: 3 milijarde evra na Kosovu za 9 mjeseci od dijaspore

Guverner Centralne banke Kosova, Fehmi Mehmeti, objasnio je veliku ulogu koju naša dijaspora ima u lokalnoj ekonomiji.

Prema njegovim riječima, 2021. godina je završena značajnim rastom lokalne ekonomije, ali to povećanje nije prenijeto u 2022. zbog rata u Ukrajini i inflacije, faktora koji su uticali na smanjenje domaće potrošnje.

A sa druge strane, kao i prethodnih godina, kao i ove, ali sa još većim stepenom, dijaspora je samo za potrošnju na Kosovu potrošila 1,48 milijardi evra, što se pozitivno odrazilo na suočavanje sa inflacijom.

Prema podacima Centralne banke Kosova, dijaspora je do septembra poslala preko milijardu evra, dok je direktnim ulaganjima, uglavnom u kupovinu nekretnina, doprinela sa preko 600 miliona evra.

Ukupni doprinosi dijaspore na Kosovu, za prvih devet mjeseci ove godine, iznose 3 milijarde evra.

„Tokom godina doznake dijaspore su se povećavale i ova sredstva su veoma važan izvor ekonomskog razvoja zemlje, većina doznaka ide u potrošnju i to utiče na privredni rast. Kosovo bi trebalo da učini mnogo da se ova sredstva dijaspore usmeri u direktne investicije, a to bi još više ojačalo naše veze kao država sa njima“, rekao je za T7 guverner CBK Fehmi Mehmeti.

Pored finansijskog kapitala, prema riječima šefa CBK-a, zemlja mora da učini sve da privuče ljudski kapital iz dijaspore.