HMIK ponovo upozorava na poplave u pojedinim dijelovima Kosova

Hidrometeorološki zavod Kosova saopštio je da će kiše nastaviti da padaju, uglavnom više u zapadnom dijelu zemlje.

HMIK je takođe saopštio da u pojedinim dijelovima zemlje može doći do poplava.

Padavine će se nastaviti u većem dijelu zemlje, ali će u većem intenzitetu i količini biti u zapadnom dijelu zemlje. Ovakva situacija dodatno će otežati situaciju, već opterećenu prethodnim danima koji su izazvali nekoliko poplava. Trenutno su trendovi vodostaja i proticaja u većini reka u blagom padu, ali se nakon nastavka padavina očekuje njihov ponovni porast uz mogućnost da svoje transportne kapacitete propuste kroz neke segmente i kao rezultat će se pojaviti i poplave.reka, ali i prezasićenost zemljišta izazvana velikom količinom padavina. Ovakva situacija će se nastaviti i narednog dana, ali slabijim intenzitetom.