I u prizrenskoj bolnici su plate medicinskih tehničara usaglašene

Direktor Uprave Opšte bolnice Prizren Osman Hajdari saopštio je da su plate medicinskih tehničara-sestara usaglašene.

Direktor Hajdari dalje kaže da je to omogućeno uz podršku direktora ŠSKUK-a dr. Narkize Arenliu-Hoxha.

„Kao i ranije, sada smo i u Opštoj bolnici Prizren usaglasili plate medicinskih tehničara-sestara.

Uz podršku direktora ŠSKUK-a dr. Narkize Arenliu-Hokha, promjenili smo profesionalnu povelju medicinskih sestara, koje su se u međuvremenu profesionalno razvile i stekle diplomu; njihova plata je takođe usklađena sa nivim standardima  koji su stekli u međuvremenu.

Nikada nećemo prestati da se zalažemo za prava radnika i da ostvarujemo njihove legitimne i vjerne zahteve“, zaključuje direktor Hajdari.