Inspekcija zaplijenila oko 45 kg sudžuka u Prizrenu

Agencija za hranu i veterinu preduzela je mjere za kontrolu svih mjesara u opštini Prizren.U njihovom saopštenju se navodi da je ova akcija osmišljena radi nadzora nad sprovođenjem zakonskih akata koji regulišu promet mjesa i mjesnih nusproizvoda.Uopšte, u prodajnim objektima mjesa “Mjesarama” bilježi se porast nivoa tehničkih kapaciteta i poštivanja higijenske prakse.

U svakom slučaju kada su inspektori naišli na: mjeso ili mjesne prerađevine, isti nisu ispunjavali zakonske kriterijume za promet, isti su odmah povučeni iz prodaje i blokirani u postupku do odlaganja.

„Ukupna količina proizvoda koji su danas zabranjeni u akciji koja je razvijena je 35 kg sudžuka bez deklaracije, proizvedenih u nelicenciranom pogonu. Akcija je sprovedena kroz 8 inspekcijskih grupa, gdje su u svakoj grupi učestvovala po dva inspektora”, navodi se u saopštenju AUV.

U kontrolnu akciju uključeno je 25 mjesara opštine Prizren. U nekim slučajevima su davana upozorenja za poboljšanje higijenskih uslova i čuvanje evidencije u zakonskim rokovima.

Takođe, AUV najavljuje da će nastaviti sa akcijama širom Kosova za uklanjanje sa tržišta proizvoda koji ne ispunjavaju zakonske kriterijume za trgovinu.