Institucije ne razumeju potrebe i stavove mladih

Zahtevi i potrebe mladih u institucijama nisu prioritet, smatraju mladi iz Peći i Prizrena. Dok nadliježni direktorati nude pomoć kroz projekte i subvencije iz ministarstva kažu da će novi zakon poboljšati položaj mladih.

Društveni razvoj svake mlade osobe počinje od porodice, stoga je veoma važno da porodica bude oslonac i osnovni vaspitač, da bude glavni odraz uspješnog društva, kazala Nora Draga, predsjednica Skupštine mladih u opštini Peć u izjavi za Radio Peja.

„Uzimajući u obzir da na Kosovu preko 60% stanovništva čine mladi, izazovi mladih ljudi su brojni, počev od obrazovanja, zapošljavanja, socijalne i ekonomske situacije, nepoštovanja zakona i raznih pitanja sa kojima se suočavamo u poslijednje vreme. Sve to nas brine jer je bezbijednost naših života dovedena u pitanje“, kaže Nora Draga za Radio Peja.

Draga napominje da je pasivnost i nezainteresovanost mladih takođe na veoma visokom nivou.

Pored toga, postoji i nedostatak interesovanja mladih da se angažuju u zajednici radi dobrovoljnog rada, jer su u većini slučajeva mladi fokusirani na finansijsku stranu i nemaju interesa za svoj profesionalni i lični razvoj.

Zahtevi i potrebe mladih u institucijama nisu prioritet

Nekadašnji podpredsjednik Lokalnog akcionog savjeta mladih u opštini Peć Darko Kolašinac iz Goraždevca kaže da je najveći problem mladih u Goraždevcu nezaposlenost.

„Najveći problem mladih je nezaposlenost, po tom pitanju ima pomaka, ali to nije dovoljno. Takođe, neki od problema mladih su i nedostatak sportsko-rekreativne infrastrukture i nedostatak društvenih aktivnosti. Potrebno je podržati svaki pokušaj mladih da se osamostale i razviju svoju ideju koja će im kasnije omogućiti posao od kojeg mogu prihodovati i ostati ovde da žive“, rekao je Kolašinac za Radio Goraždevac.

Veron Tara iz Prizrena kaže da opština veoma malo uvažava zahtijeve mladih kada su u pitanju njihovi zahtijevi i posebno proces donošenja odluka.

“Ne možemo da izbegnemo probleme sa zahtijevima mladih upućenim opštini, gde se može reći da se vrlo malo ili ništa ne vodi računa. Da ne govorimo o neophodnoj infrastrukturi i prostorima koji su svakodnevna potreba za funkcionisanje aktivnosti, poslova ili zabave. U smislu unutrašnje politike opštine, stanovnici nisu deo donošenja odluka ili nacrta budžeta kroz koje mogu da uspeju da stvore pogodne uslove za rad i razvoj”, smatra Veron Tara.

Adelina Morina iz Prizrena ističe da institucije trebaju da posvete više pažnje bezbijednost u srednjim školamai da mladima obezbijede udžbenike i kvalitetan prostor gde mogu da provode vreme.

“Ako postoji Dom omladine, mora se pitati omladina, uvažavati mišljenje mladih, da oni odlučuju ko ih vodi, kome mladi najviše vjeruju, ko može da digne glas za njih. Ne mogu da idem da sedim na stolici i radim neku aktivnost sa mladima, neću da pravim scenu tamo”, kaže Adelina Morina u izjavi za TV Prizreni.

Iz Direktorata za kulturu, omladinu i sport nude pomoć kroz projekte i subvencije

Direktorka za za kulturu, omladinu i sport u opštini Peć Dženet Suka ističe nezaposlenost kao jedan od najvećih problema mladih.

„Najveći problem mladih u opštini Peć je nezaposlenost. Još neki od preoblema su ti što mladi hoće zabavu, hoće da rade na projektima i najviše od svega da putuju bez viza“, izjavila je Suka za Radio Goraždevac.

Ona je u izjavi za Radio Goraždevac kazala da njen direktorat podržava mlade iz srpske zajednice u Goraždevcu kroz projekte ali je na pitanje novinara da navede neki od njih kazala da je opština najviše pomagala u oblasti poljoprivrede.

„Direktorat za mlade naravno podržava mlade iz Goraždevca, to je naš posao. Podržavali smo ih u projektima, u nekim subvencijama, radili smo zajedno. Do sada je opština najviše pomagala poljoprivredu“, izjavila je Suka za Radio Goraždevac.

Direktor za kulturu, omladinu i sport u opštini Prizren Adem Morina kaže za TV Prizreni da ova opština strateškim politikama i podrškom u vidu subvencija pomaže mlade u ovoj opštini.

“Direkcija za kulturu, omladinu i sport u opštini Prizren je, kao i prethodnih godina i u vrijeme dok sam ja direktor ove godine, pomogla mladim ljudima kroz subvencije za njihove ideje kako bi radili razne aktivnosti u vezi sa mladima i strateški rad za omladinske politike. Fudbalski klubovi su takođe podržani u opštini Prizren gde su deca i mladi deo ovih klubova”, kaže Adem Morina za TV Prizreni.

Adem Morina (Foto: Tv Prizreni)

Direktor za kulturu, omladinu i sport u opštini Prizren najavljuje povećanje budžeta za podršku mladima i od njih traži kvalitetne ideje.

“U narednim godinama će doći do povećanja iznosa budžeta za mlade, stoga pozivamo sve mlade ljude da rade omladinske projekte i konkurišu za subvencije u narednom periodu. Ove godine mnogi mladi ljudi i različite organizacije su koristile subvencije”, kaže Morina u izjavi za TV Prizreni.

Istraživanje pokazalo da ogromna većina mladih želi da napusti Kosovo

Nedavno je istraživanje o trendovima i problemima mladih u Prizrenu uradila NVO Adet među učenicima tamošnje gimnazije. Musi Bajmak, koji nam je izneo podatke ankete rađene u Prizrenskoj Gimnaziji.

“Podaci su takvi da 62% ispitanih planira otići sa Kosova iz ekonomskih razloga, 17% iz zdravstvenih, 17% iz bezbednosnih razloga i preostalih 4% iz drugih različitih razloga poput politike, infrastrukture, zagađenost sredine i slično”, kaže za Radio Astra Musi Bajmak iz NVO Adet.

Musi Bajmak NVO Adet (Foto: Radio Astra)

Bajmak kaže da veliki broj mladih veruje da će teško pronaći posao na Kosovu, što je glavni razlog za odlazak.

“Svi anketirani smatraju da nemaju šanse da se zaposle pa traže izlaz u odlasku sa Kosova. Gradska deca iz Bošnjačke zajednice bi ostala u sredinama gde žive zbog znanja jezika bolje komunikacije sa ljudima i lakšeg zapošljavanja. Deca u ruralnim sredima ne žele da se bave poljoprivredom I teškim fizičkim poslovima te bi radije radili za veće pare zbog sigurnosti i zdravstvenog osiguranja u inostranstvu”, kaže Musi Bajmak iz NVO Adet za Radio Astra.

Jedan od problema koji je u poslijednje vreme sve veći je migracija mladih sa Kosova, koja je uzrokovana nedostatkom posla ili nejednakom zaposlenošću i teškom socijalnom situacijom. Predsjednica Skupštine mladih u opštini Peć Nora Draga kaže da se moraju preduzeti konkretne mere da se ovo spreči.

„Nadležni organi moraju preduzeti konkretne korake kako bismo imali volju i motivaciju da ostanemo ovde tako što će volonterski rad biti obavezan, obavezno je bavljenje bilo kojim sportom ili fizičkom aktivnošću, a morate obratiti pažnju i na nastavne predmete dodavanjem dodatni predmeti koji podstiču kritičko ili kreativno razmišljanje, ali treba da se vodi i razgovor sa mladima o aktuelnim temama kao što su stereotipi, nasilje, upotreba narkotika i mnoge druge negativne pojave.

Jovan Portić iz Goraždevca kaže da je mladih u Goraždevcu iz dana u dan sve manje.

„Iz dana u dan sve je manje mladih. Danas nas u Goraždevcu ima oko 100 a do pre par godina nas je billo duplo više. Najveći problemi jesu slab izbor srednjih škola zbog kojih deca idu u druge gradove. Drugi problem su radna mesta za omladince sa završenim fakultetom. Najpotrebnije je podstaći mlade da ostanu ovde i osnuju porodice“, rekao je Jovan Portić za Radio Goraždevac.

Adelina Morina iz Prizrena kaže da svoju budućnost ne vidi na nekom drugom mjestu.

“Ja lično nikada nisam razmišljala o migraciji, volim svoju zemlju i želim da doprinesem svojoj zemlji čim završim školovanje, naravno koliko mogu”, kaže Morina za TV Prizreni.

Sa druge strane Veron Tara iz Prizrena kaže da nije siguran u to da li će u nekom trenutku razmišljati o odlasku sa ovih prostora.

“Infrastruktura, investicije, obrazovanje, zapošljavanje, metode, kultura i mnogi drugi pokazatelji utiču na to da mladi migriraju u inostranstvo. Ne mogu reći da mi to nikada nije palo na pamet i da nisam pokušao da emigriram u inostranstvo, iz prostog razloga boljeg kvaliteta života. Ali svaki put pomisao da svojom snagom, posebno omladinom, možemo da podignemo kvalitet života i ovde na Kosovu. Trud u ovom trenutku izgleda uzaludan, dugoročno će se isplatiti. Ne mogu da lažem da neću razmišljati o iseljavanju, ali nadam se da ta misao neće doći uskoro”, kaže Veron za TV Prizreni.

Novi zakon poboljšaće položaj mladih

Zamjenik ministra za kulturu omladinu i sport u Vladi Kosova Sylejman Eljšani rekao je u izjavi za Radio Astra da ovo ministarstvo priprema novi zakon koji bi olakšavalo omladini da se bavi kulturom.

“Zakon predviđa da omladini pomogne i olakša da oni koji žele da se bave kulturom ili namjeravaju da studiraju glumu ili umetnost, ministartvo poderži kroz finansijsku pomoć u vidu stipendije. Novi zakon bi dao prioritet mladima da se bave raznim aktivnostima vezanim za sport, kulturu i umjetnost. Zakon predviđa podršku centrima za mlade svih zajednica koji se bave ovim aktivnostima, kako bi se okupljali na jednom mjestu”, rekao je Eljšani za Radio Astra.

Ministarstvo ima  dovoljan  budžet da finansira projekte   u 2022-oj godini i raspisan je bio konkurs za  projekte za promovisanje kulturu, mladi i sporta.

“Novi zakon predviđa i da svaka aktivna organizacija ima kapacitete i plan aktivnosti za najmanje tri godine kako bi mogla da ima financijsku podršku. Prošle godine smo finansirali start up projekte za otvaranje novih biznisa gde bi mladi svih zajednica mogli da se bave privredom i budžet za narednu godinu bi trebalo da bude još veći”, rekao je zamjenik ministra za kulturu, omladinu i sport za Radio Astra.