Isplata plata nastavnicima, suprotno pravilima trošenja javnog novca

Stručnjaci za javne finansije kažu da je Ministarstvo finansija prekršilo pravila trošenja javnog novca izvršavanjem “avansa za izgubljene sate u septembru koje će zameniti nastavnici”.

Nastavnici su plate primili tek 6. oktobra, nakon što je Ministarstvo finansija odlučilo da ne isplati plate za septembar onima koji su štrajkovali.

Nakon pritiska javnosti, Ministarstvo prosvjete je napravilo novi kalendar zamjene časova i tada je Ministarstvo finansija odlučilo da nastavnicima unapred plati zamjenu časova.

Ardita Salihu, sertifikovani revizor, koja je radila u Nacionalnoj revizorskoj kancelariji između 2013-2020, rekla je za Kallko.com da pravila ne predviđaju avansno plaćanje za posao koji se očekuje da će biti obavljen.

„Kada se vrši plaćanje za radove koji nisu obavljeni (i ne ispunjavaju uslove za avansno plaćanje), to plaćanje je u suprotnosti sa pravilom trošenja javnog novca“, rekao je Salihu.


Ona je rekla da ni u jednom slučaju Zakonom o budžetu nisu predviđene akontacije za kategoriju plata.

„Izvršenje akontacija za nastavne časove koji će se realizovati u narednom periodu znači neredovnu isplatu“ – rekla je ona.

Salihu, koji je sedam godina radio u Državnoj revizorskoj kancelariji, kaže da izvršenje avansa može izazvati lančane poslijedice.

„Ovo dovodi do toga da zaključak ili mišljenje eksternog revizora nije dobro (da se modifikuje) za opštinu i kao rezultat toga opština nije u mogućnosti da bude potencijalni korisnik grantova stranih organizacija, ili da se ne kvalifikuje za bilo kakav mogući zajam. itd.“ – rekao je Salihu.

Bivši ministar finansija Haki Šatri kaže da je izvršenjem avansa učinjeno više prekršaja nego da su redovne plate isplaćivane čak i onima koji su štrajkovali.

„Neka Ministarstvo finansija pokaže na kom zakonu ili pravilniku se zasnivaju na izvršenju avansa/avansa za plate, jer ne postoji pravilnik ili zakon koji dozvoljava da se plata isplaćuje unapred. Uređeno je da za posao koji radi prima platu na kraju mjeseca, odnosno nakon završenog posla“ – rekao je Šatri.

Akontacija znači da ako se sati ne odrade, novac mora biti vraćen.

„Ovo su normalne plate, samo što ih zovu avans, jer kako će dobiti ove pare ako ne odrade sate. Ni Zakon o budžetu ni Zakon o javnim finansijama nemaju kategoriju za akontacije plata“, rekao je on.

Šatri je naglasio da Vlada misli da su oni vlasnici javnog novca i da plaćaju bez obzira na pravila trošenja javnog novca.

„Plate su dozvoljene Zakonom o budžetu i zagarantovane su za sve one koji imaju ugovor o radu sa odgovarajućom opštinom, druge promjene se mogu vršiti samo u Skupštini Kosova, Vlada nije zakonodavac već izvršilac, koji sprovodi odluke koje donosi Skupština“ – dodao je on.

Šatri je naglasio da akontacija za izgubljene sate nema nikakve veze sa zakonskim procedurama. On je dodao da Vlada treba da sjedne i razgovara, nađe formu, pošto po Zakonu o radu radnik ima dva slobodna dana u nedelji i ne može da ga natera da ide na posao.

Revizor Ardita Salihu kaže da Zakon o budžetskim izdvajanjima za 2022. dozvoljava avanse samo za kategoriju kapitalnih rashoda i kategoriju roba i usluga.

„Članom 13 Zakona o budžetskim izdvajanjima za 2022. godinu predviđeno je da budžetske organizacije mogu vršiti avansne uplate samo iz kategorije kapitalnih rashoda i kategorije roba i usluga. Ovo se odnosi na zakonske ugovore, zaključene po Zakonu o javnim nabavkama, koji imaju vrijednost preko 10.000 evra i u takvim slučajevima tome mora da prethodi garancija za dobro izvršenje posla, dinamika izvedenih radova” – dodao je Salihu.

Prema Arditi Salihu, nivo unapredjenja ili procenat se može povećati, ali to znači i veća ovlašćenja u hijerarhiji, npr. do 30%, potrebno je odobrenje Vlade za kapital itd. Drugi primjer, prema revizoru Salihuu, je kada je 100% unaprijed dozvoljeno za projekte koji se odnose na odbranu i bezbijednost zemlje. Ni u kom slučaju nisu predviđene akontacije za kategoriju plata.

Još uvjek se zvanično ne zna šta će biti sa satima izgubljenim u septembru, sve dok SBAŠK nije upozorio da neće biti zamjenjeni.

3. oktobra zvanično je počela nova školska 2022/2023, nakon što su nastavnici štrajkovali od 25. avgusta do 3. oktobra 2022. Godine prenosi Kallxo