Istraživanje KAS-a: Porodica na Kosovu troši više od 8 hiljada evra godišnje

Kosovska agencija za statistiku objavila je rezultate Ankete o budžetu domaćinstava (ABEF) za 2022. godinu

Iz rezultata ove publikacije proizilazi da je ukupna potrošnja na Kosovu u 2022. godini iznosila 2.527 miliona evra, potrošnja za porodičnu privredu iznosila je 8.106 evra, dok je potrošnja po glavi stanovnika bila 1.903 evra.

Najveći deo kućnog budžeta u 2022. godini troši se na hranu i stanovanje, 55% na hranu i 14% na stanovanje, od ukupne potrošnje. Slijede rashodi za prevoz 7%, za odeću 6%, za alkohol i duvan, kao i za namještaj od 3%, komunikaciju i rekreaciju od 2% i od 1% su bili rashodi za obrazovanje i troškovi u hotelima i restoranima, dok 2% pripada grupi ostalih rashoda.

Prema rezultatima ovog istraživanja, potrošnjom hrane na Kosovu uglavnom dominiraju hljeb i žitarice 19%, meso 18%, mlijeko, sir, jaja, kao i povrće i bezalkoholna pića 12%.

Najvažniji izvor prihoda domaćinstava u 2022. godini bile su plate iz privatnog i javnog sektora za više od 50% domaćinstava.

Drugi važni izvori prihoda domaćinstava su preduzeća i penzije, dok je oko 7% prihoda domaćinstva bio novac koji je poslat iz inostranstva (doznake) prenosi teve1.