Izglasani sporazumi iz Berlina u Vladi Kosova, uskoro i u BiH sa ličnom kartom

Danas je Vlada Republike Kosovo donijela odluku o prihvatanju tri Sporazuma potpisanih u Berlinu s kraja prošle godine, među kojima je i onaj o slobodi kretanja s ličnom kartom između šest zemalja Zapadnog Balkana.

Očekuje se ubrzo ratifikacija i u Skupštini Kosova i – što je takođe važno – ratifikacija i u večini parlamenata zemalja potpisnica.

Za slobodu kretanja s ličnom kartom zasebno je važna za nas Kosovare ratifikacija u državnim organima BiH, jer samo s tom državom imamo rigorozni vizni režim, uveden s njihove strane, zbog pritiska srpskih predstavnika u njoj.

Nadajmo se povoljnom ishodu i poštivanju onoga što je potpisano od strane predsjednika ili premijera šest zemalja, kao i daljnjoj podršci čelnih ljudi Njemačke i EU za nastavak saradnje u okviru Berlinskog procesa.

Traba zahvaliti na angažmanu MVPiD, Vladi i predsjednici Republike Kosovo, kako na ažurnosti oko ove ratifikacije tako i oko prethodnog truda na postizanju sporazuma.