Izveštaj GREVIO pomaže Kosovu da se pridruži Savjetu Evrope

Zamjenica ministra pravde, Nita Šalja, izvijestila je Komisiju za ljudska prava, ravnopravnost polova, nestala lica, žrtve seksualnog nasilja u ratu i predstavke u vezi sa izvještajem o ocjeni usklađivanja zakona, politika i drugih mjera Kosovo po standardima Istanbulske konvencije.

Izvještaj koji je pripremila Grupa eksperata za akciju protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO) zamjenica ministra Šalja ocijenila je kao veoma važan, jer, kako je rekla, pomaže Kosovu da se pridruži Savjetu Evrope.

“Izvještaj GREVIO-a je veoma važan jer pomaže Kosovu da se pridruži Savjetu Evrope”.

Dalje, Šalja je rekla da će izvještaj biti objavljen sredinom oktobra, nakon što dobije komentare od nadležnih institucija.

„Odnose sa Savjetom Evrope započeli smo već u januaru ove godine. Radili smo analizu u našoj zemlji prema zahtjevima Istanbulske konvencije”.

“Izvještaj postaje javan sredinom oktobra. Stručnjaci GREVIO-a su sačinili izvještaj o pravnom osnovu. Drugi nacrt izvještaja smo dobili u julu i poslat je nadležnim institucijama. Trenutno čekamo komentare nadliježnih institucija. Nakon što ih prihvatimo, 15. septembra vraćamo naše komentare stručnjacima GREVIO-a. Radimo sa 15 stručnjaka”.

Zamjenica ministra pravde je takođe rekla da ovaj izvještaj pomaže Kosovu da ima jasan pregled obaveza koje proizilaze iz Istanbulske konvencije i da identifikuje izazove sa kojima se suočavaju institucije zemlje.

“Imaćemo jasan pregled obaveza koje proizilaze iz Istanbulske konvencije i inicijative za zakon o zaštiti od nasilja u porodici. GREVIO izvještaj identificira izazove s kojima se suočavaju lokalne institucije.”

Zastupnica Pokreta Samoopredjeljenje Tinka Kurti rekla je da je u fokusu zakon o spriječavanju nasilja i da je već pripremljen nacrt.

“Tokom boravka stručnjaka održali smo sastanak. Svjesni smo da je za GREVIO izvještaj važan i zakon o spriječavanju nasilja. Od kada smo dobili mandat, orijentisani smo oko tog zakona koji već imamo nacrt”.

Zastupnica AAK-a, Aljbana Bitići, imala je pritužbu na zdravstvenu zaštitu, kako je rekla, ima nedostataka.

“Vidjela sam da postoje nedostaci u zdravstvenoj zaštiti.”

U međuvremenu, Eljiza Hodža iz PDK je rekla da izvještaj pomaže Kosovu i procesu iznutra.

„Čak i za mene, proces upoznavanja sa takvim dokumentima koji su neophodni za Kosovo i koji pomažu tom procesu iznutra“.