Izvještaj EU o Kosovu kaže da postoji napredak u radu Carine

Osim izazova identifikovanih tokom godina, najnoviji izvještaj Evropske komisije nije identifikovao nijedan novi izazov. Naprotiv, izvještaj je konstatovao značajan napredak u veoma važnim oblastima.

Pored zaključka sa stanovišta integracija u oblasti carina, Kosovo je umjereno pripremljeno, u izvještaju je konstatovano da je tokom izvještajnog perioda ostvaren napredak, kontinuirano unapređujući sistematsku elektronsku razmjenu podataka o akcizama sa drugim carinama.

U izvještaju se navodi da je tokom raportnog perioda, Carina Kosova, zajedno sa drugim agencijama za sprovođenje zakona, ostvarila napredak u borbi protiv raznih vrsta krijumčarenja, uključujući spriječavanje, suzbijanje i gonjenje krijumčarenja narkotika, jer je naglašeno da je došlo do značajnog povećanja aktivnosti usmjerene na borbu protiv neformalne ekonomije i utaje poreza, zaključujući da Carina Kosova i druge agencije za sprovođenje zakona dobro surađuju u borbi protiv neformalnosti i carinskih prijevara. U međuvrijemenu, na osnovu aktivnosti Carine Kosova, razriješeno je 10 službenika, a suspendovano je još 12 funkcionera.

U poglavlju o organizovanom kriminalu, između ostalog, u izvještaju se ističe da je Carina Kosova dobro poslovala i da Carina, zajedno sa drugim resornim agencijama i institucijama, dobro sarađuje u borbi protiv neformalne ekonomije i kriminala u oblasti carine.

Takođe, EU je kao pozitivan nalaz istakla potpisivanje sporazuma za program Carina, kojim se podržava saradnja carinskih organa u EU, kao i potpisivanje sporazuma o zajedničkoj kontroli željezničkog saobraćaja sa Carinom. Sjeverne Makedonije. Čak i u oblasti objekata, izvještaj ističe kao važan napredak za odobrenje petog ovlašćenog ekonomskog operatera.

Što se tiče izazova koji su se riješavali tokom godina za plaćanje i korišćenje terminala, izvještaj se bavio napretkom koji je postignut otvaranjem prvog javnog terminala, dok kasniji napredak još uvjek nije prijavljen u izvještaju i biće odražen u budućim izvještajima. .

Slično tome, izvještaj odražava napredak u oblasti sprovođenja carinskih mjera za zaštitu prava intelektualne svojine, prepoznajući naprijedak ostvaren u oblasti inspekcija protiv piraterije i falsifikovanja u odnosu na 2020. godinu gde je bilo znatno manje inspekcija, takođe zbog pandemije. U izvještaju se takođe navodi da je zakonodavstvo o mjerama intelektualne svojine i kontroli izvoza kulturnih dobara u skladu sa pravnim tekovinama EU.

Ova procena je važna za Carinu Kosova, jer potvrđuje rezultate i strateški pristup, dok Carina ostaje posvećena riješavanju svih izazova procesa integracije, ali imajući glavnu referencu na efikasnost u misiji i odgovornost koju Carina ima prema građanima i privredi zemlje prenosi Telegrafi.