Izvještaj Evropske komisije, optimizam za liberalizaciju viznog režima i sastanak Radne grupe Evropskog savjeta 13. oktobra

Evropska komisija je prije nekoliko dana poslala zemljama Evropske unije dokument kojim se potvrđuje da je Kosovo ispunilo sve kriterijume za liberalizaciju viznog režima.

U ovom dokumentu se navodi da Komisija potvrđuje da prijedlog da EU liberalizuje vize za Kosovo ostaje na snazi.

A pitanje vizne liberalizacije, dakle, dokument Evropske komisije biće tema razgovora u Savjetu 13. oktobra u Briselu.

Lideri države su izrazili optimizam po ovom pitanju, iako ne navode datum kada građani zemlje mogu slobodno da se kreću.

O pitanju vizne liberalizacije govorio je i premijer zemlje Aljbin Kurti, koji je rekao da se nada da će Kosovo konačno dobiti viznu liberalizaciju.

„Liberalizacija zavisi od svake zemlje EU da stavi tačku na skepticizam jer za ovo protivljenje više nema objektivne osnove. Nadam se da ćemo na kraju dobiti viznu liberalizaciju…

Nemamo drugu alternativu osim EU i NATO i ne tražimo drugu alternativu jer je nemamo“, rekao je Kurti.

Bislimi je naglasio da je Kosovo Evropskoj komisiji poslalo izvještaj od 33 stranice, iz kojeg je Komisija već pripremila ponovnu procijenu napretka na Kosovu od 2018. do sada i da će ga distribuirati državama članicama EU.

„Što se tiče vizne liberalizacije, koliko znam, to je peta tačka dnevnog reda narednog sastanka Radne grupe, koji će biti održan 12. i 13. oktobra. Tačka za Kosovo biće na dnevnom redu, biće 13. oktobra. Da bi se ova tema stavila na dnevni red, neke od zemalja članica Evropske unije zatražile su osvježavanje, preispitivanje izvještaja Evropske komisije o tome kakav je napredak Kosovo imalo od 2018. godine, kada je to bila poslijednja procijena do sada. rekao je potpredsjednik Vlade.

Potpredsjednik Vlade Besnik Bislimi prilikom izvještavanja Komisije za evropske integracije

On je rekao da su s tim u vezi njegovi službenici u odijeljenjima za evropske integracije pripremili materijal od 33 stranice koji su poslali Evropskoj komisiji.

„Iz ovog materijala Evropska komisija je pripremila kratak izvještaj o ponovnoj evaluaciji koji će sutra biti podeljen zemljama članicama i o kojem će se raspravljati na zajedničkom sastanku slijedeće nedijelje“, rekao je Bislimi.

„Prvi korak je ovo, onda ih ima još pet. Nadamo se da se ovi koraci mogu završiti u relativno kratkom vrijemenskom periodu, ali je beskorisno smišljati datum kada će doći do vizne liberalizacije.

Ali vizni režim je mnogo koštao građane Kosova. Kosovari su potrošili 89 miliona evra za opremu za šengenske vize.

Iako je prošlo deset godina od početka viznog dijaloga i četiri godine od primjene standarda, Kosovo još čeka na bezvizni režim sa EU.

Postoje pozitivni signali iz EU da se završi dugo odlagani proces liberalizacije Kosova. Slijedeće nedelje su ključne. Pozitivnom odlukom 13. oktobra 2022. na sastanku Radne grupe za vize Evropske komisije, vizna liberalizacija za Kosovo bi ušla u formalni proces odobravanja, koji bi mogao da potraje nekoliko mjeseci.

Što se tiče procesa liberalizacije viznog režima, oni su izrazili optimizam