Još dva dana rok: Ovo su opštine koje su odlučile da oproste porez na imovinu

Opštine imaju rok do 8. decembra da se izjasne o oslobađanju od poreza na imovinu do vrijednosti od 100 evra.

Do danas se mnoge opštine još nisu opredijelile za oprost poreza na imovinu na gore pomenutom nivou.

Opštine koje su glasale za oprost poreza na imovinu su: opština Glogovac, Gračanica, Obilić, Vučitrn, Srbica, Suva Reka, Gnjilane, Kamenica, kao i opština Elez Han.

Dok je Opština Priština planirala da to stavi na glasanje u skupštini sutra. Dok su opštine koje su konačno rekle ne oslobađanju od poreza na imovinu su opštine Peć, Istok, Dečani, Đakovica.

Dok ostale opštine imaju rok do petka da se izjasne. Inače, Ministarstvo finansija, rada i transfera obavjestilo je opštine da imaju rok do 8. decembra da odluče o oprostu poreza na imovinu do vrijednosti od 100 evra.

U saopštenju ministarstva je rečeno da je Ustav dao pravo ministarstvu da oprosti porez, pa je o tome prepušteno opštinama da odluče.

„Nakon objavljivanja presude AGJ 2296/23 od 23.11.2023. godine Ustavnog suda Republike Kosovo, Ministarstvo finansija, rada i transfera je obavjestilo opštine Republike Kosovo i o sadržaju presude. kao rok koji je sud odredio za sprovođenje zakonske odredbe o oprostu poreza na imovinu za 2023. godinu do vrijednosti od 100€“.

„Usled toga, opštine Republike Kosovo su obaveštene da do 08.12.2023. godine mogu odlučiti o oprostu poreza na imovinu, što se može dozvoliti do iznosa fakture poreza na imovinu za 2023. godinu, ali ne i više od sto (100) evra“, kaže se u saopštenju Ministarstva finansija prenosi Indeksonline.