KEDS je pojačao akcije kontrole zloupotrebe električne energije.

Za period januar-maj ove godine izvršeno je blizu 40.000 provjera i utvrđeno je blizu 2.900 zloupotreba. U poređenju sa istim periodom prošle godine, kada su gubici mreže bili 18,2%, u ovom petomesečnom periodu gubici su pali na 16,7%.

Samo prošle nedelje obavljeno je blizu 2.000 provjera, od čega oko 160 zloupotreba. Nakon ovih provjera, tokom maja mjeseca, timovi KEDS-a su izvršili skoro 8.000 provjera kod potrošača za koje se sumnjalo da zloupotrebljavaju električnu energiju. Od njih je za blizu 600 dokazano da zaobilazi ispravno mjerenje struje.

Kontrolni timovi u KEDS-u će nastaviti da sprovode kontrole širom Kosova na dnevnoj bazi kako bi se smanjili gubici na mreži.

Zloupotreba električne energije je neprihvatljiva i kažnjiva.

Timovi KEDS-a će takve slučajeve predati na dalje procedure