KESCO-ov predlog za udvostručenje cijene struje

Nakon neprihvatanja subvencije koju je Vlada obećala u februaru ove godine, Kosovska kompanija za snabdevanje električnom energijom – KESCO zatražila je povećanje cijene električne energije. KESCO je danas Kancelariji energetskog regulatora dostavio prijedlog novih tarifa električne energije. KESCO je predložio udvostručenje cijene energije.

Prijedlog KESCO-a je da za kućne potrošače, za blok od 0 do 800 kilovata, visoka tarifa bude 12,68 centi po kilovatu, a niska tarifa 5,43 centa po kilovatu.

Ako se mjesečno prekorači 800 kilovata, za kilovate potrošene na ovom bloku, KESCO je predložio da visoka tarifa bude 23,53 centa, dok je niža na 11,09 centi po kilovatu.

Prema predlogu KESCO-a, visoka tarifa se primjenjuje od 07.00 do 22.00 časa, za period od 1. oktobra do 31. marta. Dok se od 1. aprila do 30. septembra visoka stopa primjenjuje od 08 do 23 časa.

Dok je prema energetskim tarifama koje su stupile na snagu 9. februara, Kancelarija regulatora energetike odlučila da niska tarifa za potrošače koji potroše manje od 800 kilovata iznosi 2,89 centi (bez PDV) u niskoj ili noćnoj tarifi, dok je 6,75 centi (bez PDV-a) na toj visini ili dana.

Što se tiče potrošenih kilovata iznad bloka od 800 kilovata, potrošači će visoku ili dnevnu tarifu plaćati 12,5 centi, dok će nisku ili noćnu tarifu plaćati 5,9 centi.

Kancelarija energetskog regulatora saopštila je da je 19. jula snabdevač električnom energijom KESCO podnio zvaničan zahtijev za vanredno preispitivanje tarifa.

Ovaj zahtijev je nastao kao rezultat nedostatka subvencija obećanih od strane Vlade Kosova kao i trenda rasta cijena na veleprodajnim tržištima električne energije.

U vezi sa zalogom za subvenciju, ministar ekonomije Artane Rizvanoli je rekao da se traži tehničko riješenje.

U prijavi za vanredno preispitivanje, KESCO je naveo da su stalno komunicirali sa Ministarstvom ekonomije, ali od februara nisu dobili nikakvu nadoknadu niti odgovor kada se očekuju isplate.

Prema KESCO-u, situacija stvorena tokom ovog perioda primorala ga je da radi ispod cijene.

Kancelarija energetskog regulatora saopštila je da ispituje razumnost KESCO-ovog predloga i da će narednih dana obavijestiti javnost o radnjama koje će regulator preduzeti.

KALLKSO.com je uputio pitanja Ministarstvu privrede u vezi sa neraspodijelom u februaru obećane subvencije za energetski sektor, ali do objavljivanja ovog članka nije dobio odgovor.