Koliko novca su Kosovari potrošili na vize?

Čini se da se čekanju bliži kraj. Očekuje se da se Kosovari konačno, najkasnije do 1. januara 2024. godine, kreću bez viza u šengenski prostor.

Međutim, sve ovo čekanje nije bilo lako. Bilo je čak i ogromnih troškova.

Prema nekim proračunima, čini se da su Kosovari potrošili milione evra na procedure za izdavanje viza.

Prema podacima Grupacije za Balkan (BRPG), 60%, Kosovara zatražilo je šengensku vizu, koja omogućava slobodno kretanje u zemljama EU, za turističke posjete. Interesovanje Kosovara za posjetu zemljama EU se povećavalo sve do 2020. godine, kada se trend promijenio zbog COVID-19.

Prema podacima Grupacije za Balkan, Kosovari troše u proseku 165 evra po zahtijevu za šengensku vizu. Kada se ova vrijednost doda broju prijava, ispada da su Kosovari potrošili preko 72 miliona evra tokom 2016-2021.

Isto istraživanje BRPG ističe da su Kosovari u prosjeku čekali od jednog do šest mjeseci do okončanja procedure izdavanja viza u šengenskom prostoru. Pored ovog čekanja, Kosovari su se žalili i na dugo čekanje u redu za podnošenje dokumenata.

Ali uprkos dugom čekanju i novcu potrošenom tokom prijave, jedan broj podnosilaca zahtijeva naišao je na negativne odgovore.