Kosovo bi trebalo dobiti viznu liberalizaciju 1. januara 2024.

Evropski sistem putnih informacija i autorizacije (ETIAS), biće funkcionalan tek naredne godine, potvrđeno je na internet stranici ovog sistema. ETIAS je, inače, trebalo da bude potpuno funkcionalan u novembru ove godine.

Ovo, još jedno odlaganje, utiče i na odluku za viznu liberlizaciju za Kosovo. Prema tekstu o ukidanju viznog režima za Kosovo, koji su usaglasili Evropski parlament i Savjet Evropske unije, građani Kosova će biti izuzeti od viznog režima kada se uspostavi Evropski sistem putnih informacija i ovlašćenja (ETIAS), a u svakom slučaju do 2024. godine.

Budući da dolazi do odlaganja funkcionisanja ovog evropskog sistema, a u skladu sa usaglašenim tekstom, Kosovo više nije uslovljeno sa ETIAS-om i vizna liberalizacija bi trebalo da stupi na snagu 1. januara naredne godine.

Odluka o viznoj liberalizaciji i dalje nije konačna. Tokom narednih sjedmica se očekuje glasanje u Evropskom parlamentu i Savjetu ministara, da bi se na kraju ova odluka objavila na zvaničnom glasniku EU kada se smatra usvojenom. Sve procedure bi trebale biti okočane tokom ovog proljeća.

Kosovo je jedino u regionu, čiji građani ne uživaju slobodu kretanja u evropskim državama. Srbija, Crna Gora i Severna Makedonija nemaju vizni režim od decembra 2009. godine, a Albanija i Bosna i Hercegovina su prešle na takozvanu bijelu Šengen listu u decembru 2010. godine.

Šta je ETIAS i kako će uticati na građane regiona

ETIAS je sistem za davanje ovlašćenja za putovanje u one zemlje Evropske unije koje pripadaju šengenskom prostoru. U sistem se prije putovanja moraju registrovati svi građani onih država kojima nije potreba ulazna viza za šengeski prostor. U tu grupu spadaju i građani regiona Zapadnog Balkana.

Svi ovi građani moraju popuniti obrazac koristeći zvaničnu ETIAS internet stranicu ili ETIAS mobilnu aplikaciju.

Podnošenje zahtijeva za ETIAS putnu dozvolu košta 7 evra, iako su neki putnici oslobođeni plaćanja ove naknade (ispod 18 godina ili više od 70 godina). Od trenutka odobrenja, putovanje zajedno sa uplatnicom je važeće za naredne tri godine.

Konačnu odluku o prelasku spoljne granice donosi država članica EU prve destinacije.

ETIAS će sprovesti takozvani skrining prije putovanja putnika koji uživaju bezvizni pristup Šengenskom prostoru, i na taj način će omogućiti državama članicama da uskrate dozvolu putnicima za koje se smatra da predstavljaju bezbijednosnu pretnju, rizik u smislu iregularne migracije ili javnog zdravlja. Da bi prešli spoljnu šengensku granicu, putnici bez vize će morati da imaju i važeću putnu ispravu i ETIAS ovlašćenje.

ETIAS je odobren 2018. godine, ali je stavljanje ovog sistema u funkciju u nekoliko navrata odloženo. EU je računala da bi sistem mogao postati operacionalan do kraja 2023. godine, ali je sada to odloženo za narednu godinu.