Kosovska agencija za privatizaciju (AKP) nastavlja sa prodajom preduzeća, u Župi osam velikih parcela

Kosovska agencija za privatizaciju vas obaveštava da je 16. septembra 2022. godine objavila prodaju 59 imovine preduzeća u likvidaciji, prenosi Gazeta Sinjali.

Kosovska agencija za privatizaciju (KPA)   saopštava da vam nudi brojne nekretnine na atraktivnim lokacijama u svim regionima Kosova pružaju odlične mogućnosti za kupovinu i razvoj vašeg poslovanja. U ponudi se nalaze brojna zemljišta za razvoj agrobiznisa, kao i brojni poslovni prostori širom zemlje. Kompletan spisak ove tenderisane imovine nalazi se u Likvidacija – 59

Dan nadmetanja i otvaranja ponuda je 5. Oktobra.

Ovo su preduzeća u likvidaciji u region Župe:

Jedinica br.22-NSH Župa Rečane-Imovina u Donjem Lubinju 1- nudi na prodaju imovinu u ZK Donje Lubinje, Opština Prizren, ukupne površine 24759m² (2ha 47ari 59m²), sa kulturom „planina od kl. 5”. (Depozit ponude: 3,000 €)

Raniji nazivi i Fi brojevi: „Sredačka Župa“ Fi.384/89

Jedinica br.23-NSH Župa Rečane-Imovina u Donjem Lubinju 2 – nudi na prodaju imovinu u ZK Donje Lubinje, Opština Prizren, ukupne površine 15714m² (1ha 57ari 14m²), sa kulturom „planina od kl. 5”. (Depozit ponude: 3,000 €)

Raniji nazivi i Fi brojevi: „Sredačka Župa“ Fi.384/89

Jedinica br.24-NSH Zhupa Rečane-Imovina u Donjem Lubinju 3 – nudi na prodaju imovinu u ZK Donje Lubinje, Opština Prizren, ukupne površine 10255m² (1ha 02ari 55m²), sa kulturom „planina od kl. 5, 6”. (Depozit ponude: 3,000 €)

Raniji nazivi i Fi brojevi: „Sredačka Župa“ Fi.384/89

Jedinica br.25-NSH Župa Rečane-Imovina u Drajčiću 1 – nudi na prodaju imovinu u ZK Drajčići, Opština Prizren, ukupne površine 54469m² (5ha 44ari 69m²), sa “planinom kl.5” kulture .

(Depozit ponude: €6,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi: „Sredačka Župa“ Fi.384/89

Jedinica br.26-NSH Župa Rečane-Imovina u Drajčiću 2 – nudi na prodaju imovinu u ZK Drajčići, Opština Prizren, ukupne površine 7874m² (78ari 74m²), sa kulturom “planina kl.5”.

(Depozit ponude: 3,000 €)

Raniji nazivi i Fi brojevi: „Sredačka Župa“ Fi.384/89

Jedinica br.27-NSH Župa Rečane-Imovina u Drajčiću 3 – nudi na prodaju imovinu u ZK Drajčići, Opština Prizren, ukupne površine 41830m² (4ha 18ari 30m²), sa “planinom kl. 5, 6 „kultura.

(Depozit ponude: €6,000)

Raniji nazivi i Fi brojevi: „Sredačka Župa“ Fi.384/89

Jedinica br.28-NSH Župa Rečane-Imovina u Drajčiću 4- nudi na prodaju imovinu u ZK Drajčići, Opština Prizren, ukupne površine 7250m² (72ari 50m²), sa kulturom “planina kl.6”.

(Depozit ponude: 3,000 €)

Raniji nazivi i Fi brojevi: „Sredačka Župa“ Fi.384/89

Jedinica br.29-NSH Zhupa Rekane-Imovina u Pllanjan 1 – nudi na prodaju imovinu u ZK Pllanjan, Opština Prizren sa ukupnom površinom od 1102m² (11ari 02m²), sa kulturom “planina cl.6”.

(Depozit ponude: 3,000 €)

Raniji nazivi i Fi brojevi: „Sredačka Župa“ Fi.384/89