Kosovskoj djeci i dalje nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru sa izvodom

I ove godine članovi porodice koji su se uputili sa djetetom na ljetovanje u Ulcinju moraju obezbijediti pasoš.

Razlog je taj, što djeci sa Kosova nije dozvoljen ulazak na teritoriju Crne Gore, samo sa izvodom iz matične knjige rođenih.

Direktor Turističke organizacije Ulcinja Gezim Hajdinaga traži od građana sa Kosova da ne idu u Ulcinj sa djecom bez pasoša i uvjerenja jer im neće biti dozvoljen do donošenja nove odluke.

On se nada da će uskoro biti donijeta odluka sa centralnih institucija Crne Gore da se djeci dozvoli ulazak i sa sertifikatima.

Hajdinaga je rekao da o ovom pitanju piše nadležnima nadlijiježnih institucija već dvije nedijelje i da se očekuje da će uskoro biti donijeta odluka da  dejci i ove godine mogu nesmetano da borace u Ulcinju, samo uz izvode iz matične knjige rođenih.